Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Bilar står på en parkeringsplats.

Avgiftshöjning på parkeringsplatser

Under året 2021 kommer det att ske en höjning av avgifter på alla parkeringsplatser som hyrs av Telge Bostäder. Höjningarna kommer att ske områdesvis och fördelat över året, så långt som det är möjligt.

Har du nyligen tecknat ett avtal för parkeringsplats hos Telge Bostäder kan det innebära att du i samband med det redan har fått din årliga höjning. I så fall berörs du inte av den här informationen.

Vad händer nu?

Du som hyr en parkeringsplats av Telge Bostäder kommer att få ett brev hemskickat till dig någon gång under 2021 med information om vad som gäller. Med brevet följer en svarsblankett som du fyller i och skickar in – om du inte vill behålla din parkeringsplats efter höjningen.

Om du accepterar de nya villkoren behöver du inte göra någonting. Du betalar den nya avgiften som vanligt när du får din hyresavi.

Undantag för Hovsjö

Samtliga parkeringsplatser och garage som hyrs av Telge Hovsjö är redan höjda och innefattas inte av den här höjningen. Det som blir aktuellt under året för hyresgäster som hyr parkeringsplats eller garage hos Telge Hovsjö är den årliga indexhöjningen.

Frågor och svar

Varför höjer ni avgiften?

Vi på Telge Bostäder har beslutat att höja avgifterna för att våra parkeringsplatser för att få en jämnare nivå inom kommunen. Våra avgifter ligger idag lågt i jämförelse med andra hyresvärdar och även i jämförelse med Södertälje kommun.

Kommer alla parkeringsplatser att höjas?

Ja. Alla parkeringsplatser och garageplatser som hyrs ut av Telge Bostäder kommer att höjas under året. Hyr du mer än en parkeringsplats av oss kommer du att få en höjning på alla dina platser.

Om du har fler p-platser och endast vill behålla någon eller några av dessa ska du kryssa i ”nej” och skicka tillbaka svarsblanketten för de p-platser som du inte vill behålla. De p-platser som du inte vill bli av med behöver du inte göra någonting med, du betalar den nya avgiften när den aviseras och kontraktet löper på tills vidare.

Vad gäller för husvagnsparkeringar?

Alla parkeringsplatser och garageplatser, inklusive husvagnsparkeringar, som hyrs ut av Telge Bostäder kommer att höjas under året. Hyr du mer än en parkeringsplats av oss kommer du att få en höjning på alla dina platser.

När börjar det nya avtalet och de nya hyrorna att gälla?

De nya villkoren börjar gälla tre månader efter att brevet har skickats ut, exakt datum finns angivet i brevet.

Jag har fått hem min uppsägning på posten, vad behöver jag göra nu?

Läs igenom uppsägningen så att du förstår vad de nya villkoren innebär. I uppsägningen för villkorsändring hittar du information om när det nya avtalet börjar gälla och vad din nya hyra för parkeringsplatsen blir.

Om du accepterar villkorsändringarna behöver du inte göra någonting, du betalar den nya avgiften när aviseringen kommer.

Om du inte accepterar de nya villkoren behöver du skicka tillbaka svarsblanketten till oss och kryssa i rutan ”nej”.

Vad innebär uppsägningen?

Uppsägningen innebär inte att du blir av med din parkeringsplats. Den innebär att vi säger upp det avtal som finns nu och ändrar villkoren, det blir alltså ett nytt avtal.

Om du accepterar villkorsändringen ska du betala den nya hyran när den aviseras på din hyresavi. Genom att betala den nya hyran accepterar du de nya villkoren och avtalet löper på tills vidare.

Bara om du inte accepterar de nya villkoren och meddelar oss detta via svarsblanketten kommer ditt avtal att sägas upp.

Jag accepterar de nya villkoren, vad ska jag göra?

Du behöver inte göra någonting om du accepterar de nya villkoren och den nya avgiften. I så fall betalar du den nya avgiften från det datum som står i brevet, den nya avgiften syns på din hyresavi. Ditt avtal löper på som vanligt tills vidare med de nya villkoren och den högre avgiften.

Jag accepterar inte de nya villkoren, vad ska jag göra?

Om du inte accepterar de nya villkoren ska du kryssa i rutan ”nej” på svarsblanketten, skriv under och skicka tillbaka den till oss. Du behöver inte sätta på ett frimärke – portot är redan betalt av oss.

Det går även bra att fota svarsblanketten och mejla den till parkeringar@telge.se.

Det är bara du som står namngiven på avtalet som kan skriva under svarsblanketten. När du väljer att tacka nej kommer din parkeringsplats att sägas upp och du får inte längre använda parkeringsplatsen från det datum som de nya villkoren börjat att gälla.

När måste jag svara på villkorsändringen?

Om du accepterar villkorsändringen behöver du inte svara. Accepterar du inte villkorsändringen behöver du skicka eller mejla tillbaka svarsblanketten till oss innan det datum som står på svarsblanketten. Du behöver inte sätta på ett frimärke – portot är redan betalt av oss.

Vad kommer min parkeringsplats att kosta?

Din nya parkeringsavgift hittar du på uppsägningen under rubriken ”nya avtalsvillkor”. Din avgift gäller för år 2021 och kommer årligen att justeras enligt konsumentprisindex (KPI).

Varför höjs hyran varje år?

Din parkeringsavgift höjs årligen den 1 januari för att nivån ska följa konsumentprisindex. Vanligtvis rör det sig om en höjning på 2 procent. Exempelvis blir det för en bilplats med en hyra på 240 kronor per månad en höjning med 5 kronor per månad.

Vad är konsumentprisindex?

Konsumentprisindex är en uträkning på vad priset för varor och tjänster höjs med i procent varje år i Sverige. Det räknas ut av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Jag betalar med autogiro, vad behöver jag göra?

Om du betalar din hyra med autogiro behöver du se till så att du har tillräckligt med pengar på ditt konto när det är dags att betala den nya hyran. Saknas pengar på ditt konto kommer vi inte att kunna utföra betalningen.

Om du har en begränsning för belopp som får dras från ditt konto via autogiro behöver du meddela din bank att denna gräns ska höjas. Det måste du göra innan det förfallodatum som står på din hyresavi.

När kommer min nya parkeringsavgift att börja gälla?

Parkeringsavgiften kommer inte att höjas direkt. Den kommer att höjas på det datum som framgår i dina avtalsvillkor, alltså kommer din nya avgift inte att synas de kommande tre månaderna. Det är från datumet på avtalsvillkoret som din nya avgift börjar gälla.

Jag har inte accepterat de nya villkoren. När måste jag sluta använda min parkeringsplats?

Om du valt att inte acceptera de nya villkoren behandlas det som en uppsägning. Din uppsägningstid är tre månader. Du behåller din plats och betalar den vanliga avgiften under hela uppsägningstiden. På uppsägningen kan du se exakt vilket datum som avtalet sägs upp.

Jag har inte accepterat de nya villkoren. Vad händer med mina poäng?

Precis som vid en vanlig uppsägning kommer köpoängen att bli nollade efter uppsägningstiden.

Jag hittar inte svar på min fråga här, vad gör jag?

Du är välkommen att kontakta oss på parkeringar@telge.se så hjälper vi dig.

Senast ändrad: 11 maj, 2021