Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Parkeringsplatser och garage

Hos oss kan du hyra parkeringsplats, garageplats, motorcykelplats och husvagnsplats. För att kunna lämna intresse för en p-plats behöver du ha ett hyreskontrakt hos oss och en intresseanmälan för parkeringsplats. 

Du anmäler intresse för en parkeringsplats på Mina sidor, under fliken uthyrning.

Lediga parkeringsplatser publiceras varje onsdag och ligger ute en vecka. Det går bara att anmäla sig för en parkeringsplats per publiceringstillfälle och det går endast att lämna intresse för parkeringsplatser i det område där du har din lägenhet.

Våra parkeringsplatser fördelas efter antalet köpoäng och i första hand prioriteras den som inte har en parkeringsplats.

 • Hyr du ett rum och kök eller två rum och kök kan du hyra högst två stycken p-platser.
 • Hyr du tre rum och kök eller större kan du hyra högst tre stycken p-platser.
 • Har du blivit erbjuden en p-plats som är ledig omgående och vill byta den mot din nuvarande p-plats är det en månads uppsägningstid om du meddelar oss detta inom 10 dagar från erbjudandet.
 • Två hyresgäster som bor hos oss kan ansöka om eget byte av garage och/eller bilplats. En ansökan, med angivande av ett beaktansvärt skäl till bytet, ska godkännas av oss innan bytet kan ske. Båda hyresgäster som önskar ansöka om parkeringsbyte ska ha haft sin parkeringsplats/garage i minst 1 år.
 • Har du blivit erbjuden en husvagns- eller motorcykelplats behöver du lämna in ett registreringsbevis från Transportstyrelsen.
 • Har du blivit erbjuden en handikapplats behöver du lämna in ett giltigt handikapptillstånd.

Avtalsvillkor för alla typer av bilplatser

Bilplatsen upplåtes för att användas som uppställningsplats för hyresgästen tillhörig inregistrerad personbil. Avtalet får icke överlåtas eller intecknas. Personbilen ska vara inregistrerad, påställd hos Transportstyrelsen, inneha trafikförsäkring, ha betald fordonsskatt och andra avgifter.

För den gemensamma trevnadens skull utfäster sig hyresgästen

 • att inte utföra reparations- eller målningsarbeten och inte heller spolning eller tvättning av motorfordonet, när detta är uppställt på biluppställningsplatsen.
 • att tillse att olja eller drivmedel inte utspilles på biluppställningsplatsen.

Dessutom för garage

 • Hyresgästen godkänner garaget i befintligt skick.
 • Hyresvärden förbehåller sig rätten att inneha reservnycklar till garaget.
 • I de fall biltvätt är tillåten framgår detta av hyresavtalets framsida.
 • Garaget får ej användas som upplagsplats för hyresgästen tillhörigt lösöre.
 • Hyresvärden tillhandahåller lås med nycklar till eluttaget.

Dessutom för motorvärmare

 • Hyresvärden tillhandahåller lås med nycklar till eluttaget. Elström är påkopplad under tiden 1 november-31 mars till avtalande uppvärmningsanordningar.
 • Hyresgästen äger rätt att ansluta en motor- eller kupévärmare med en maximal förbrukning av 700 watt.
 • Hyresgästen svarar för att erforderlig anslutningskabel är S-märkt.
  att eluttaget alltid hålles låst.
 • att anslutningskabel aldrig är ansluten till eluttaget när kabeln ej är kopplad till motor- eller kupévärmare.
 • att anslutningskabel och motor- eller kupévärmare är i fullgott skick.

 

Senast ändrad: 28 januari, 2021