Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Bokning av lägenhet

Den 6 april kl. 10 öppnar vi lägenhetsbokningen för alla lediga lägenheter. Det är först till kvarn som gäller. Välkommen till Telges huvudkontor på Storgatan 42 i Södertälje för att boka din lägenhet. 

Det blir en festlig dag – kanske träffar du redan här dina framtida grannar. Vi bjuder på lättare tilltugg och något att dricka så långt det räcker.

Kön kommer att vara utomhus, utanför vår entré på Storgatan 42. Vår rekommendation är därför kläder efter väder och bekväma skor.

Så här går det till

Kom väl förberedd till lägenhetssläppet. Du behöver ha med dig:

 • id-handling
 • inkomstintyg

Välj vilken/vilka lägenheter du är intresserade av redan innan och skriv upp deras objektsnummer (du ser det i lägenhetsväljaren). Förbered dig gärna med flera alternativ utifall någon före dig i kön väljer just den lägenheten du vill ha.

Ett antal lägenheter har redan bokats i det tidigare lägenhetssläppet där lägenheterna fördelades efter bostadskön. Dessa är markerade som bokade i lägenhetsväljaren.

Klockan 10 öppnar vi dörrarna. Den som står först i kön får först komma in till våra handläggare och boka en lägenhet. Nästföljande person får välja bland de lediga lägenheter som ej bokats än alternativt ställa sig på reservlistan för att bli kontaktad om en lägenhet i önskad storlek blir ledig längre fram.

Vår erfarenhet säger att flertalet lägenheter kommer att fördelas till reservlistan så misströsta inte om alla lägenheter i din önskade storlek är bokade – det kan mycket väl vara värt att skriva upp sig på reservlistan.

Observera att endast personen som är på plats kan stå på hyresavtalet för lägenheten, undantag endast för företrädare med fullständig fullmaktFullmakten ska vara ifylld, undertecknad och måste vara med på plats. Endast en fullmakt per företrädare och det är inte acceptabelt att en person ”håller en plats” åt någon i kön.

Förutom kontroll av id-handling kommer vi att göra ett UC på dig, kontrollera så att du inte har några anmärkningar i våra system om du varit hyresgäst hos oss tidigare och även kontrollera ditt inkomstintyg. Om du inte har möjlighet att ta med ditt inkomstintyg kan du mejla det till oss senast 8 april kl. 9 på intyg@telge.se eller ladda upp det på Mina Sidor.

Bokning av lägenhet

Vi genomför alltid ett antal kontroller av våra hyresgäster innan vi skriver hyresavtal. Det kommer vi inte att kunna genomföra den 6 april. Din bokning av lägenhet betyder att förutsatt att du uppfyller alla våra krav avser vi att skriva hyresavtal med dig.

Om du uppfyller alla våra krav kan vi erbjuda dig lägenheten och du behöver då göra en förskottsbetalning på den första månadshyran om 2 000 kronor. Betalningen sker inom 24 timmar från det att du får besked om lägenheten från oss och vi tar emot betalning via Swish. Därefter skrivs hyresavtal.

Om du däremot inte uppfyller våra krav kommer vi att erbjuda lägenheten till den som står näst på tur i kön.

Inkomstintyg

För att vi på Telge Bostäder ska kunna handlägga din bokning av lägenheten behöver vi intyg som styrker din inkomst. Se nedan vilken inkomstsituation som stämmer in på dig och vilka uppgifter vi behöver.

Tillsvidareanställning eller visstidsanställning

Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
Ett arbetsgivarintyg som ska innehålla följande:

 • Arbetstagarens namn och personnummer
 • Anställningsform
 • Anställningsdatum
 • Sysselsättningsgrad (anges i procent)
 • Uppskattad månadsinkomst
 • Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och telefonnummer
 • Arbetsgivarens underskrift
 • Datum för när intyg är utfärdat

Vid visstidsanställning som slutar inom tre månader ska intyg om a-kassa bifogas.

Tänk på att intyget inte får vara äldre än 3 månader.

Egen företagare

 • Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Senaste inlämnade deklaration.
 • Registreringsbevis från Skatteverket (företaget ska ha varit verksamt minst ett år).
 • Aktuell balans- och resultatrapport.
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året.

A-kassa

 • Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Medlemsbevis från a-kassa där det framgår när du blivit medlem.
 • Intyg från a-kassa där dagersättning samt antal kvarvarande dagar framgår.

Studiemedel

 • Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Antagningsbesked från skolan.
 • Uppvisande av studieintyg för heltidsstudenter.
 • Utbetalningsplan från CSN där månadsersättning samt antal månader framgår.

Försörjningsstöd

 • Inga intyg krävs. Telge Bostäder sköter kommunikationen med socialtjänsten i Södertälje kommun.

Etableringsersättning

 • Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Intyg från arbetsförmedlingen där det framgår hur länge du har rätt till din ersättning.
 • Intyg från försäkringskassan om utbetalning.

Aktivitetsstöd

 • Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår
 • Intyg från arbetsförmedlingen på hur länge du har rätt till din ersättning.
 • Intyg från försäkringskassan om utbetalning.

Föräldraledig

 • Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Intyg från försäkringskassan om utbetalning.
 • Intyg från försäkringskassan på kvarvarande dagar samt dagsersättning.

Barnbidrag

 • Inga intyg krävs.

Underhållsbidrag

 • Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Intyg som visar nivån på underhållsbidraget samt hur länge det är planerat att betalas ut till dig.

Bostadsbidrag och bostadstillägg

 • Preliminärt beslut från försäkringskassan där hyran för aktuell lägenhet framgår.

Pension och sjukpension

 • Kontoutdrag från tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Intyg från pensionsmyndigheten.

Inkomst av kapital eller förmögenhet

Inkomst av kapital eller förmögenhet ska kunna täcka kostnaderna för hyran för den aktuella lägenheten under minst tolv månader från och med inflyttningsdatum

 • Kopia på deklaration, bouppteckning eller liknande där kapital eller förmögenhet framgår.
Våra krav

Följande krav gäller för att du ska kunna hyra en lägenhet av oss:

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska inte ha några skulder.
 • Din inkomst täcker månadshyra samt levnadskostnader (enligt Socialstyrelsen).
 • Du har inte misskött dig som hyresgäst tidigare.
 • Lägenheten du hyr av oss ska vara din primära bostad.

Ja, jag vill ha ett mejl inför lägenhetssläppet

Ange din e-postadress nedan så påminner vi dig via mejl inför lägenhetssläppet den 6 april.

 

Tillbaka till toppen