Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Stockholmsberget

Telge Bostäder går nu in i en ny spännande utvecklingsfas där stort fokus läggs på att bygga många nya lägenheter. Det första projektet heter Stockholmsberget. 

101 meter över havet

Stockholmsberget ska bli ett 16 våningar och 50 meter högt höghus med totalt 72 hyresrätter i olika storlekar. Med en högsta höjd av 101 meter över havet kommer det att bli ett fantastiskt fint landmärke vid norra infarten mot Södertälje. 

Husets lägenheter kommer att ha en milsvid utsikt över södertälje med omnejd och huset blir ett riktigt blickfång eftersom det kommer att sticka ut även i fråga om utformning och arkitektur. Huset får en sockel i natursten och fasad med infärgad, mönstrad betong i varm färg, och kommer att smälta in väl i den omgivande parkmiljön. 

Planerad under september 2019.

Om Södertälje

Södertälje är känt för att vara en av Sveriges mest expansiva regioner med ett starkt näringsliv och gott om arbetstillfällen, och staden ligger strategiskt i Stockholmsregionen med goda kommunikationer och en stor hamn.

Södertälje har också nära till rika naturområden och det har gjorts stora satsningar på skolan under senare år. Med andra ord finns det en enorm potential här, både att bo och att verka. 

Senast ändrad: 17 januari, 2019