Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Stoppa våld i hemmet

I den bästa av världar är hemmet den tryggaste platsen på jorden. Men tyvärr är det just där som det sker flest våldsbrott, av någon i nära relation.

Så här gör du för att hjälpa och visa omtanke när en granne far illa.

  • Ring på hos grannen för att höra hur det är. Du behöver inte stå kvar, det kan hjälpa bara att visa att du finns där.
  • Vid behov - hämta hjälp av andra.
  • Om situationen är akut eller hotfull ring polisen på 112.
  • Kontakta socialtjänsten om du är orolig för att ett barn far illa.

Tillsammans kan vi rädda liv och förändra livet för utsatta vuxna och barn som lever med våld i sina hem.

Läs mer om vår metod för att stoppa våld i nära relation - Huskurage.

Senast ändrad: 5 mars, 2021