Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Övriga ordningsregler

  • Av säkerhetsskäl får du endast grilla med elgrill på balkongen. Se till att dina grannar inte störs av matoset. All övrig grillning ska ske på anvisad plats.
  • Undvik att skaka mattor, röka eller mata fåglar på balkongen. Det kan vara väldigt störande för dina grannar.
  • Smällare och fyrverkerier är inte tillåtna i våra områden.
  • Entrédörren ska hållas stängd, det är alltså inte tillåtet att ställa upp entrédörren.
  • Mopeder får bara köras på allmänna vägar och gator, inte i bostadsområdet.
  • Samtligt avfall ska lämnas på därför avsedd plats. Använd våra sopkärl och sortera dina sopor. Avfall som lämnas eller slängs felaktigt kan komma att debiteras dig som hyresgäst.

Senast ändrad: 28 januari, 2021