Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Husdjur

Du får ha husdjur i lägenheten om du tar väl hand om dem, och de inte stör dina grannar.

Du får inte ha fler djur än vad som är rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och du måste vara särskilt uppmärksam på att inte lukt uppstår.

Se till att djuren är under uppsikt och att de inte springer omkring fritt där barn leker.

  • Hundar ska alltid hållas kopplade, rastas på lämpliga ställen och plockas upp efter.
  • Katter ska vara id-märkta och hållas under tillsyn så att de inte orsakar skador eller olägenheter. Avfallet från kattlådan kastas i restpåsen, aldrig i avloppet.
  • För att du ska få ha orm som husdjur i ditt hem krävs ett särskilt tillstånd från Södertälje kommuns miljöförvaltning.

Senast ändrad: 28 januari, 2021