Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Brandsäkerhet

Trapphus och loftgångar ska vara helt fria från saker. Det är för att du och dina grannar ska kunna ta er ut om det börjar brinna.

Ambulans och räddningspersonal behöver också kunna ta sig fram smidigt för att kunna hjälpa till på ett snabbt och bra sätt.

Vi kommer att forsla bort saker

  • Saker som förvaras i trapphuset kommer vi att forsla bort.
  • Om vi tagit bort något som tillhör dig, kontakta oss på kundservice.
  • Vi förvarar sakerna i tre månader, sedan slänger vi dem.
  • Om detta upprepas, tar vi ut en avgift för bortforslingen.

Senast ändrad: 28 januari, 2021