Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ventilationen i din bostad

Ventilationen i din bostad finns till för både din och husets hälsa. Den gör att fukt, radon och andra hälsofarliga ämnen evakueras från bostaden och istället ersätts med frisk utomhusluft.

Det finns tre typer av system för ventilation; självdrag, mekanisk frånluft och mekanisk från- och tilluft. För alla system gäller att den mängd luft som lämnar huset måste ersättas med samma mängd friskluft. Annars skapas ett högt undertryck i bostaden, vilket gör att luft sugs in från otätheter. Om luft sugs från sprickor mot grund eller källare kan luften som kommer in innehålla radon. I fastigheter med från- och tilluftssystem ska en obligatorisk ventilationskontroll utföras vart tredje år. För fastigheter med mekanisk frånluft och självdrag gäller vart sjätte år. Då behöver besiktningspersonalen tillträde till din bostad.

Mekanisk frånluft pumpar ut luft från huset

I flerbostadshus med mekanisk frånluft sköts ofta flera eller alla bostäder i huset av en fläkt. I badrum, toalett, kök och klädkammare sitter frånluftsdon som är anslutna till en ventilationskanal, i sin tur ansluten till fläkten som pumpar ut luften. Ny frisk luft kommer in genom ventiler som ofta sitter i under- eller ovankant av fönster. Det är viktigt att friskluftsventilerna hålls öppna. Om de stängs slutar ventilationen att fungera på rätt sätt och hus som är byggda på hög radonhaltig mark ökar då sitt tillskott av radon i luften.

Att tänka på med mekanisk frånluft

  • Håll friskluftsventilerna öppna och rena. Om en ventil stängs dras mer luft in från övriga ventiler. Det kan leda till kallras och att luft kommer in fel väg.
  • Ändra inte inställningar på frånluftsdonen. Då kan du få problem med för lågt ventilationsflöde som leder till att fukt och föroreningar inte ventileras bort.
  • Anslut aldrig en egen fläkt till en frånluftskanal. Det kan göra att du trycker in luften till dina grannar så att deras ventilation slutar fungera.

Dubbla fläktar med mekanisk från- och tilluft

I bostäder med mekanisk från- och tilluft trycker en fläkt in friskluft i bostaden och en annan fläkt drar ut den. Frånluften bör dras ut från kök, WC och badrum. Tilluften ska tillföras till sovrum och vardagsrum.

Att tänka på med mekanisk från- och tilluft

  • Ändra inte donens läge. De är inställda för att balansera ventilation med lika mycket till-luft som frånluft. Stängs till-luften igen skapas ett undertryck i lägenheten, kallras uppstår och radonhaltig luft kan tränga in i lägenheten. Om frånluften stängs skapas ett övertryck och det kan bli svårt att stänga dörrar och fönster.
  • Tilluften är uppvärmd. Om luft ändå upplevs kall, kan det bero på att luften rör sig snabbt vid mynningen av tilluftsdonet. Då kan du möblera så att du inte sitter precis där tilluftsdonet är placerat.

Så fungerar självdrag

Hus med självdrag saknar fläktar. Det gör att självdragsventilationen är beroende av uteklimatet. En stor skillnad i inne- och utetemperatur ger upphov till ett högt ventilationsflöde och på sommaren när temperaturen är jämnare blir ventilationsflödet lågt. Då kan du behöva ha fönster på glänt för att skapa luftomsättning.

 

Att tänka på med självdrag

  • Håll friskluftsventilerna öppna och rena, annars får självdraget svårt att fungera och radonhaltig luft kan dras in i bostaden via otätheter mot mark eller trapphus.
  • Anslut aldrig en egen fläkt till en självdragskanal, då kan självdraget sluta fungera eller så trycks luften in i en annan bostad.
  • I självdragshus kan det vara svårt att ventilera ut matos. En lösning är att installera en kolfilterfläkt. Den ökar inte luftomsättningen men hjälper till att rena luften från luktande partiklar.

Senast ändrad: 6 april, 2021