Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snöröjning

När vi har ett snödjup på ca 6 cm kallar vi ut våra entreprenörer som sköter den maskinella snöröjningen och sandningen i våra bostadsområden.

Entreprenören börjar alltid med att ploga tillfartsvägarna in i området med sina större maskiner, då räddningstjänsten måste ha framkomliga vägar. Inne i själva bostadsområdet används mindre maskiner.

Närmast porten kommer maskinerna inte åt, så där tar våra entrprenörer vid och handskottar och sandar framför portar och trappor.

När bostadsområdet är snöröjt plogas parkeringarna. Här plogar vi körvägarna in i parkeringen, vi plogar inte varje enskild parkering. Det är bra att känna till att varje hyresgäst ansvarar själv för att skotta sin egen parkeringsplats.

Vilken tid på dygnet börjar vi?

Vid normala snöförhållanden börjar vi inte snöröja före kl 04.00. När det är extrema förhållanden kan snöröjningen pågå dygnet runt.

Vår egen personal skottar och sandar under ordinarie arbetstid men är det extremt snöfall och långledigt finns vår personal där även under helger.

Var börjar vi snöröja först?

Vi snöröjer områden som ligger på höjder, det betyder oftast att det är några grader kallare, det blåser mycket och då blir det väldigt halt. Fornhöjden, Hovsjö och Karlhov är sådana områden.

Ytterligare områden som vi tar tidigt är Lina Hage och Bergvik. Där finns det 65+ boende med äldre hyresgäster som har svårt att ta sig fram. Centrum är också ett område som snöröjs tidigt då det vistas mycket människor i området.

Varför ligger snön kvar i drivor?

Om det är mycket snö, läggs snön i högar för att senare fraktas bort. Vi försöker alltid hitta ”smarta” ställen att lägga snön på, men ibland är det svårt i våra bostadsområden. Högarna får inte skymma sikten eller ligga i vägen för räddningsvägen.

Lämna dina synpunkter här

Kom ihåg att lämna din e-postadress så att vi kan höra av oss till dig.

Hur tycker du att snöröjningen har fungerat i ditt bostadsområde?

Senast ändrad: 2 februari, 2021