Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Övriga rum

Fönsterventiler

Stäng inte igen ventilerna i lägenheten. Ventilen öppnas genom att trycka de ”svartaknapparna” utåt. För god ventilation krävs att tilluft och frånluft kan flöda fritt.

Byta batteri i brandvarnaren

Lossa brandvarnaren ur sitt fäste genom att vrida den. Ta bort det gamla batteriet och sätt dit den nya. Glöm inte att testa brandvarnaren genom att trycka på knappen. Brandvarnaren ska pipa.

Blinkande lysrör - du byter och betalar själv

Blinkande lysrör? Då kan det vara dags att byta lysrör. Börja med att skruva bort plexiglaset. Vrid lysröret försiktigt och ta ut det. Byt ut det gamla lysröret mot den nya. Detta gör du med att föra in lysrörets piggar och vrida en kvarts varv tills det låter ”klick”. När du ändå byter lysröret passa på att byta glimtändaren (det är den som gör att lysröret tänds). Glimtändaren sitter bredvid lysröret, ta loss den genom att vrida den åt vänster. OBS! Tänk på att alltid stänga av strömmen när du byter belysning. Och ta med det gamla lysröret till affären så att du köper rätt.

För dig med proppskåp

Har strömmen gått? Kontrollera alltid säkringarna 10A, 16A, 20A och 25A i ditt proppskåp. Vid överbelastning av elsystemet kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen brytas. Tänk på att alltid sätta i rätt säkring på rätt plats. Säkringens ”ögonfärg” ska matcha säkringsplatsens bottenplatta. Kontakta kundservice om du inte kan hitta felet.

Senast ändrad: 28 januari, 2021