Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Badrummet

Stopp i avloppet

Vid stopp i avloppsröret kan vattnet rinna undan sakta. Rensa vattenlåset genom att skruva loss underdelen och ta bort all smuts. Täck för avrinningshålet med tejp eller tummen, täck över avloppsröret med vaskrensaren. Fyll handfatet med vatten (ungefär till halva), pumpa upp och ner med vaskrensaren till smutsen proppar ut ur avloppsröret.

Går det inte, måste du anmäla felet till kundservice.

Tänk på att aldrig använda kemiska preparat t ex lut för att rengöra avloppet. Ta bort hårrester och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho med jämna mellanrum för att undvika att avloppet täpps till.

Toaletten rinner

Du kan prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger om toaletten rinner. Fortsätter toaletten att rinna ska du ringa till kundservice.

Rengör golvbrunnen

Det finns en golvbrunn i badrummet som bör rengöras med jämna mellanrum för att undvika stopp i avloppet eller dålig lukt.

Så här gör du:

  • Lyft gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
  • Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen.
  • Du kan försiktigt om det behövs, peta loss det som fastnat med rensspiral eller ståltråd.
  • Spola brunnen med handduschen och torka av.
  • Sätt fast gallret igen.

Ventilationsdon

Ventilationsdonet i badrummet är enkelt att rengöra. Dra rakt ut och rengör. För god ventilation krävs att tilluft och frånluft kan flöda fritt.

Senast ändrad: 28 januari, 2021