Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Namn på dörren

När du flyttar in i en lägenhet hos oss ser vi till att ditt namn kommer upp på dörren där du bor.

Även om bara är du står på kontaktat kanske du också har någon som bor i lägenheten med dig, det kallas medboende.

För att den medboendes namn ska sättas upp på dörren behöver du fylla i formuläret nedan.

Senast ändrad: 28 januari, 2021