Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Mitt distrikt

Kundundersökningar de senaste åren har visat en tydlig trend. Hyresgästerna saknar och efterfrågar mer lokal närvaro och snabbare återkoppling av sin hyresvärd Telge Bostäder.

Bolaget har lyssnat och gör nu den största förändringen på ett decennium och flyttar ut till tre av sina områden.

Östra, västra och södra distriktet

Med början i år så delar Telge Bostäder upp sitt fastighetsbestånd i tre lika stora delar, packar flyttlasset och etablerar sig i de tre nya distriktskontoren.

  • Östra distriktet kommer att få sitt kontor i Brunnsäng
  • Västra distriktet kommer utgå från Lina Hage
  • Södra distriktet flyttar till Hovsjö

På dessa distriktskontor kommer bolaget samla de funktioner som arbetar närmast kunderna.

– Det blir tre tajta team med fastighetsskötare, reparatörer, förvaltare och andra nyckelroller som kommer att utgå från de nya distriktskontoren, berättar Malin Ramström, förvaltningschef, Telge Bostäder.

Varje distrikt kommer att ha en distriktschef som tillsammans med sina medarbetare tar ett helhetsansvar för det geografiska området, fastigheterna, lönsamheten och kunderna.

Komma närmare och snabbare återkoppling

Genom den årliga kundenkäten har Telge Bostäder under många år kunnat följa utvecklingen av kundnöjdhet och går nu mot den riktning som hyresgästerna pekar.

– De två tydligaste signalerna från våra kunder är att de vill ha oss närmre och att snabbare få återkoppling. Den här organisationsförändringen och utflytten till tre kontor är ett krafttag för att försöka möta det behovet, menar Malin Ramström.

Anders Ydebrink, ordförande i Telge Bostäders styrelse är nöjd med utvecklingen som gör att bolaget kommer närmre kunden och poängterar att det inte bara handlar om geografisk närhet.

– Det här är strategiskt bra för både hyresgäster och Telge Bostäder. Även om vi inte rent geografiskt är nära alla, kommer vi finnas mitt i våra hyresgästers vardag och verklighet. En förutsättning för ännu högre service och effektivitet.

Vilket distrikt tillhör jag?

Information om vilket distriktskontor varje område tillhör kommer att gå till samtliga av Telge Bostäders hyresgäster i god tid innan flytten sker. Fram till dess är det fortsatt Storgatan 42 som gäller för majoriteten av hyresgästerna.

Senast ändrad: 28 januari, 2021