Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Betala din hyra i tid

Din hyra ska vara betald sista vardagen i varje kalendermånad. Du betalar alltså hyran i förskott. Till exempel, hyran för januari ska vara betald sista vardagen i december. Förfallodatum står på hyresavin.

Du väljer själv på vilket sätt du betalar din hyra. Du kan gå till banken, betala via internetbank, via e-faktura, via autogiro eller via Kivra.

Hyresavin skickas till dig i mitten av månaden på det sättet som du valt. Det är du som hyresgäst är som ansvarig för att ta kontakt med oss om din hyresavi inte har kommit fram. Flera försenade hyror kan leda till att ditt kontrakt sägs upp i förtid och om hyresinbetalning uteblir helt riskerar du att bli vräkt.

Utebliven hyresavi är ingen giltig ursäkt för försenad eller obetald hyra. Vi som hyresvärd har ingen skyldighet att kontrollera att du har fått hyresavin, det är endast en service som vi bistår dig med.

Problem med betalningen

Du kommer inte att få någon påminnelse från oss om du uteblir med betalning av hyran. Din uteblivna hyra kommer att skickas till vårt inkassobolag och extra kostnader som tillkommer kommer du tvingas att betala.

Om du får ett inkassokrav är det viktigt att du kontaktar inkassobolaget inom 8 kalenderdagar oavsett om du kan betala hela skulden eller inte. Inkassobolaget kan eventuellt godkänna en betalningsuppgörelse till exempel en avbetalningsplan eller bevilja ett anstånd (skjuta upp betalningen).

En individuell bedömning om betalningsuppgörelse kan beviljas. Vi tittar bland annat på hur dina tidigare inbetalningar skötts och hur du skött ditt hyresavtal för övrigt. Du behöver inte kontakta oss för att göra upp en betalningsuppgörelse utan du kontaktar inkassobolaget direkt som i sin tur sköter kontakten med oss på Telge Bostäder.

Om hyran fortsatt inte betalas trots inkassokrav kommer det att göras en ansökan om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och nya avgifter läggs till skulden. När betalningsföreläggandet har mottagits har du tre veckor på dig att betala hela skulden och därmed återvinna hyresrätten. Om skulden ändå inte betalas är hyresrätten förverkad och du riskerar att bli vräkt från lägenheten, oavsett om skulden betalas eller inte.

Hit kan du vända dig om du har problem med din betalning

Socialtjänsten Södertälje Kommun

Budget och skuldrådgivning Södertälje Kommun

Kronofogdemyndigheten

Senast ändrad: 28 januari, 2021