Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Flytta ut

Det finns en del praktiska saker du behöver tänka på när du flyttar. Det kan gälla allt från att säga upp olika abonnemang till att flyttstäda. Här hittar du tips och råd som är bra inför flytten.

Har du fler funderingar inför flytten eller hittar du inte informationen du söker på denna sida? Tveka inte att kontakta oss.

Säga upp hyresavtalet

Vi tar bara emot skriftliga och daterade uppsägningar med underskrift från den som står på kontraktet.

Här hittar du blankett för uppsägning - som gäller för alla typer av uppsägning; bostad, garage, p-plats, förråd.

Det är bara du som står på kontraktet som kan signera uppsägningen.

Uppsägningstiden är alltid tre hela kalendermånader, även vid byte till annan bostad hos oss. Uppsägningstiden räknas från slutet av innevarande månad och tre månader framåt. Du behöver säga upp ditt hyresavtal senast sista vardagen i månaden.

Särskilda regler för dödsbon

För dödsbon gäller en kalendermånad som uppsägningstid, under förutsättning att dödsboet säger upp hyresavtalet och lämnar in en uppsägning tillsammans med ett vårdnadsintyg, inom en månad från dödsfallet. I annat fall gäller tre månaders uppsägningstid.

Lägenhetsbesiktning

Vi bokar en besiktningstid för en avflyttningsbesiktning så snabbt som möjligt efter uppsägningen. På besiktningen kontrolleras om bostaden fått några större skador. Det gäller inte normalt slitage. Eftersom besiktningen görs när din lägenhet fortfarande är möblerad är det viktigt att du berättar för oss om det blivit några skador på lägenheten som inte syns vid besiktningstillfället. Om vi upptäcker efter att du flyttat ut att det finns skador som inte syntes på grund av möbler kan du komma att debiteras i efterhand.

Om det fanns skador i lägenheten när du flyttade in behöver du inte vara orolig att behöva betala för dessa skador. De skadorna finns noterade i besiktningsprotokollet från tidigare hyresgäst. Det är viktigt att du är med när besiktningen görs.

Om du har tillval i din lägenhet och flyttar innan du har slutbetalat tillvalet, får nästa hyresgäst betala tillägget resten av den avtalade tiden. Tillvalet hör till lägenheten och följer alltså inte hyresgästen.

Visning av din lägenhet

Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för de personer som fått erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personerna kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar. 

I nuläget sker visningen genom att besiktningsteknikern fotograferar lägenheten i samband med avflyttningsbesiktningen. Då kan vi visa fotografier för kommande hyresgäster istället för att hålla fysiska visningar.

Inför fotograferingen kan du tänka på detta:

  • Städa och plocka undan i lägenheten.
  • Ta undan personliga tillhörigheter så som fotografier, mediciner, värdesaker eller liknande.

Anmäl din nya adress

Det är viktigt att du anmäler din nya adress till Skatteverket innan flytten (gärna i förväg eller senast en vecka efter flytten). För att din post ska komma rätt behöver du göra en adressändring hos www.adressandring.se.

Flytta el- och telefonabonnemang

När du flyttar måste du ändra eller säga upp dina eventuella TV, telefon- och internetabonnemang. El-abonnemanget säger vi upp åt dig.

Glöm inget kvar

Glöm inte att titta en extra gång när du flyttar. Ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i bostaden. Glöm inte dina saker som du förvarar i förråd, garage eller på balkongen. Adaptern till noden (som sitter i väggen) ska lämnas kvar, den tillhör lägenheten.

Lämna nycklar

Alla nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar, även de kopior du eventuellt själv har gjort samt nycklar till tvättstuga, förråd, garage och eventuell motorvärmare. Normalt finns tre originalnycklar till varje bostad. Saknas några av nycklarna tar vi ut en avgift för det. Har du en säkerhetsdörr ska du även lämna in samtliga nycklar till sjutillhållarlåset.

Inför din flytt kommer någon från oss kontakta dig för att berätta för dig när och var dina nycklar ska lämnas in. De lämnas första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Flyttstädning och checklista

Var extra noggrann när du flyttstädar. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in i en ren och fräsch bostad. Om bostaden inte är ordentligt städad när du lämnar den, kommer vi att beställa städning och debitera dig för detta.

Har du inte tid eller lust att städa själv kan du ta hjälp av en städfirma och utnyttja rutavdraget.

Ta hjälp av vår checklista

Du hittar information, städtips och checklista i följande dokument:

Checklista till dig som flyttar

Senast ändrad: 9 april, 2021