Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Tillfällig rabatt på hyran för lokalhyresgäster hos Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter och KB Luna i utsatta branscher

Det är inte längre möjligt att ansöka om rabatt på din hyra.

Under april, maj och juni har det varit möjligt att ansöka om statligt stöd för hyran för lokalhyresgäster. Vi följer regeringens beslut om att inte förlänga tiden.

Har du frågor om en redan genomförd ansökan är du välkommen att kontakta vår kundservice på 08-550 221 00.

Det går bra att ansöka om anstånd (senarelagd betalning) på hyra. Läs mer om anstånd här.

Senast ändrad: 28 januari, 2021