Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Med anledning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av covid-19 som hög. Därför är det viktigt att ha så lite kontakt som möjligt med andra människor.

Så arbetar vi på Telge Bostäder och Telge Hovsjö för att minska smittspridningen:

  • Innan besöket ringer vi upp dig för att hitta en lämplig tid och prata igenom vad som ska göras. Vi kommer att ställa frågan till dig om alla i hushållet är friska.
  • Om du eller någon annan i familjen har några förkylningssymtom som hosta, snuva, halsont, feber eller likande är det viktigt att du berättar det för oss inför besöket. Då bokar vi besöket vid ett senare tillfälle.
  • När vi ringer dig kommer vi att informera om att du kommer att behöva lämna ditt hem under tiden vi utför arbetet. Obs! Om vi ska utföra ett arbeta som beräknas ta flera timmar eller kanske till och med en hel dag, som till exempel ommålning eller tapetsering, kommer vi att komma överens med dig om en lämplig lösning. Till exempel kan du vistas i ett annat rum.
  • Vi kommer överens med dig om ett lämpligt sätt att komma in i ditt hem, det kan till exempel vara att du lämnar dina nycklar i din nyckeltub om en sådan finns.
  • När vi kommer hem till dig har vi alltid ett ID-kort som visar att vi kommer från Telge Bostäder eller Telge Hovsjö.
  • Om du inte vill lämna ditt hem trots att vi kommit överens om detta så kommer vi inte att utföra arbetet i ditt hem. Då ber vi dig göra en ny felanmälan när risken för smitta i samhället bedöms vara lägre.

Det här är den policy som vi på Telge Bostäder och Telge Hovsjö valt att tillämpa för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Det gör vi för att värda om dig som hyresgäst och om våra medarbetare.

Vi har längre handläggningstider just nu

Med anledning av rådande läge har vi på Telge Bostäder och Telge Hovsjö längre handläggningstid än vanligt. Vi hanterar ditt ärende så snart vi kan.

Vill du besöka oss på distriktskontoren eller Storgatan?

Du är alltid välkommen till oss, men vi vill att du stannar hemma om du eller någon i din familj har några förkylningssymtom som snuva, hosta, halsont eller feber. Du är välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon i stället.

Tack för din förståelse. Tillsammans hjälps vi åt att förhindra spridningen av covid-19.

Läs mer på sodertaljesjukhus.se eller folkhalsomyndigheten.se

Senast ändrad: 15 september, 2021