Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Kontakta oss

Välkommen till kundservice bostäder. Här tar vi emot felanmälningar och svarar på frågor om ditt boende och allmänna hyresfrågor. Kundservice bostäder hanterar alla hyresfrågor oavsett om du är hyresgäst hos Telge Bostäder, Telge Hovsjö eller Telge Fastigheter.

Kontakta oss

Frågor om hyresbostäder, parkeringar, kontrakt eller tillval: uthyrningen@telge.se

Övriga frågor eller felanmälan: kundservicebostader@telge.se

Telefon: 08-550 221 00

Telefontider

Kundservice

Måndag-torsdag kl. 08.00-11.00 och 13.00-15.00
Fredag kl. 08.00-11.00 och 13.00-14.30

Uthyrningen

Måndag-fredag kl. 08.00-11.00

Just nu har vi längre handläggningstider

Ska du göra en felanmälan? Är ditt ärende akut kommer vi att åtgärda det direkt. Ärenden som inte är akuta kommer vi också att åtgärda, men just nu är väntetiden längre och vi kontaktar dig när vi har möjlighet att hjälpa dig.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med ditt ärende och hur vi tar ansvar för att minska spridningen av covid-19

Blanketter

Här finns våra blanketter som du kan behöva när du bor hos oss.

Tipsa oss

För oss är det viktigt att alla som hyr en bostad av oss gör det på ett sätt som vi tillåter. Misstänker du att en granne hyr en bostad olovligt eller vet du att någon missköter sitt hem vill vi att du kontaktar oss. Du kan också kontakta oss eller socialtjänsten om du misstänker att en granne, eller någon i dess närhet far illa.

Du kan alltid känna dig trygg med att lämna tips till oss. Vi är endast ett fåtal personer som arbetar med de här frågorna på Telge Bostäder. Du kan självklart välja att vara anonym när du kontaktar oss. Tipsen från dig hjälper oss att komma framåt i vårt arbete.

Till oss kan du också vända dig om du upplever oegentligheter internt hos oss på Telge Bostäder.

Hör av dig till oss via mejl: tips.bostader@telge.se

Senast ändrad: 5 februari, 2021