Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hovsjö

Ett naturskönt bostadsområde med blandad bebyggelse av flerfamiljshus och radhus. En levande stadsdel med aktiva lokala föreningar. Mycket goda bussförbindelser med Södertälje centrum. 

Senast ändrad: 15 februari, 2021