Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fornbacken

Fornbacken är möjligheternas område. Högt beläget med flerfamiljshus och milsvid utsikt över Södertörns vidsträckta ängs- och skogsmarker. Skyddade och bilfria gårdar och lekytor. Mycket goda förbindelser till Södertälje centrum och Stockholm.

Senast ändrad: 15 februari, 2021