Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Framkomligt och tillgängligt boende för alla

Det finns mycket att vinna i livskvalitet genom att kunna erbjuda ett framkomligt och tillgängligt boende. Till exempel att äldre kan bo kvar hemma längre, det bidrar till minskad omflyttning, stabilare bostadsområden och mindre behov av äldreboenden.

Bostäder med hög tillgänglighet är bra inte bara för personer med funktionshinder och äldre människor; flera hyresgäster har glädje av om det t.ex. går smidigt att ta sig in och ut ur entrén med cykel, barnvagn eller matkassar. Småbarnsfamiljer har stor nytta av en tillgänglig boendemiljö. För personer med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt syn och hörsel ökar risken för skador och olyckor vid låg tillgänglighet.

Bedömningen av tillgänglighet mäts på en skala mellan 0-5. Nivåerna är uppbyggda så att varje nivå motsvarar de behov en person med en viss grad av funktionsnedsättning har.

Vi kan erbjuda boende med tillgänglighet nivå fyra och fem i områdena; Bergvik, centrum, Järna, Lina Hage och Saltskog. >>

Tillgänglighetsnivå 0

Innebär att inget av kriterierna för nivå 1 tillgodoses.

Tillgänglighetsnivå 1

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, som ej använder gånghjälpmedel (möjligen käpp) men som kan ha balanssvårigheter eller nedsatt syn.

Följande kriterier måste uppfyllas:

 • God belysning vid gångvägar, entré och i trapphus.
 • Gångväg fram till entré är fast, jämn och tydligt markerad mot angränsande mark.
 • Ledstänger vid trappor och ramper.

Tillgänglighetsnivå 2

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, men använder rollator och kan ta denna uppför max tre (3) trappsteg.

Följande kriterier utöver de ställda för nivå 1 måste uppfyllas:

 • Uppställningsplats för rollator utanför entré eller i entréplan, alternativt hiss i trapphuset. (Om uppställningsplats finns innanför entrén krävs tillräckligt stort vilplan)
 • Gångväg fram till entrén får ha max tre (3) trappsteg.
 • Entrétrappa får ha max tre (3) trappsteg, om rollatorn inte kan lämnas utanför entrén.

Tillgänglighetsnivå 3

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och som använder rollator, men som ej kan ta denna uppför trappsteg och måste ta rollatorn in genom entrén (för förvaring i entréplanet).

Följande krav utöver de ställda för nivå 1 och 2 måste uppfyllas:

 • Uppställningsplats för rollator i entréplanet, alt. hiss.
 • Entrén ska kunna passeras nivåfritt, eller via ramp/hiss.
 • Gångväg fram till entrén ska vara utan trappsteg.
 • Tillräckligt stort vilplan utanför entrén måste finnas.

Tillgänglighetsnivå 4

Entrén fungerar för personer som ej kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol.

Följande kriterier utöver de ställda för nivå 1, 2 och 3 måste uppfyllas:

 • Uppställningsplats för rollator/rullstol alternativt hiss i trapphuset som rymmer rollator/rullstol måste finnas.
 • Hiss måste finnas och vara nåbar utan trappsteg.

Tillgänglighetsnivå 5

Entrén fungerar för personer som ej kan gå i trappor och som använder rullstol eller rollator och måste ha med dem hela vägen in i bostaden.

Följande kriterier utöver de ställda för nivå 1, 2, 3 och 4 måste uppfyllas:

 • Automatisk dörröppnare måste finnas till entrédörren.
 • Hiss med minimimåtten 110x140 cm, nås utan trappsteg.

Senast ändrad: 12 februari, 2021