Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Illustration av tre olika rum med personer i

Kompisbo – ett nytt sätt att hyra och bo i lägenhet

Vi har lanserat ett nytt sätt att hyra och bo i lägenhet, nämligen tillsammans med dina vänner - vi kallar det för Kompisbo.

Först ut är tre lägenheter i vår nyproduktion Stockholmsberget på Östergatan 43 i Grusåsen. Här kan tre kompisar i åldern 18 till 26 år dela en gemensam lägenhet. Ni kommer att ha varsitt låsbart sovrum och gemensamhetsutrymmen som ni delar med varandra.

Så här söker du en kompisbolägenhet

 • Du gör din intresseanmälan genom att skicka ett mejl till uthyrningen@telge.se. Skriv ”Kompisbo” i rubriken på mejlet.

I din intresseanmälan ska du ange

 • Vem av er som är huvudsökande, alltså vem av er som ska stå som ansvarig på kontraktet. Vi behöver ditt förnamn, efternamn och personnummer.
 • Uppge dina två medsökande, alltså de kompisar som du ska dela lägenheterna tillsammans med. Du måste uppge deras för- och efternamn samt personnummer.
 • Ange den nuvarande boendeform för er alla, till exempel hyresrätt, bostadsrätt, hemma hos föräldrar eller liknande.
 • Skicka med ett inkomstintyg i ansökan. Alltså ett intyg som visar att ni har inkomst och hur mycket den är på. Inkomstintyg kan vara till exempel din lönespecifikation, ditt CSN-intyg eller liknande.
 • Ni behöver skicka in inkomstintyg från er alla tre. Det är er sammanlagda inkomst som ska täcka hyran och era levnadskostnader.
 • Ni måste också skicka med en kopia på samtligas kompisars legitimationer.

Så här går det till

 • Ni ska vara minst två kompisar som bor ihop och högst tre kompisar. Ni kommer att ha varsitt låsbart sovrum.
 • Det är en av er som står på kontraktet. Men alla kompisar delar på hyran.
 • Vi kommer bara att hantera de intresseanmälningar som är kompletta med alla uppgifter som vi efterfrågat.
 • Om någon som anmält intresse inte skulle godkännas eller om intresseanmälan inte är komplett med de uppgifter vi efterfrågat kommer vi att gå vidare till nästa kompisgäng som gjort en intresseanmälan.

Bra att veta

 • Kontraktsskrivning sker med den som är huvudsökande, alltså den som kommer att stå på kontraktet.
 • Hushållsel, varmvatten, hemförsäkring och wifi ingår inte i er hyra. Det betalar ni utöver hyran. Alla tre behöver teckna varsin hemförsäkring.
 • Ni ansvarar själva för att dela alla kostnader mellan varandra. Hyran ska alltid betalas senast på förfallodatum som framgår på hyresavin.
 • Kontraktet är tidsbestämt och gäller i fyra år. Efter fyra år måste ni alla hitta nya boenden. Vill ni flytta tidigare är det tre månaders uppsägningstid som gäller.
 • Ni får inte bo mer än en person per sovrum och det är inte tillåtet att låta någon bo eller sova i gemensamhetsytorna, till exempel i vardagsrummet.
 • Alla som bor i lägenheten (alltså huvudkontraktsinnehavaren och de två kompisarna) ska vara folkbokförda på lägenhetsadressen.
 • Om ni redan står i Telge Bostäders bostadskö kommer ni inte att behöva använda era köpoäng för att få en Kompisbolägenhet. Ni får stå kvar i kön och fortsätter samla poäng för senare få möjlighet att söka en annan lägenhet hos oss.

Frågor och svar

Vem kan hyra en kompisbolägenhet?

Ni ska vara minst två kompisar som delar en kompisbolägenhet och som mest tre kompisar som delar lägenheten. Det är en av er står på kontraktet. Ni kommer att ha varsitt sovrum med en låsbar dörr.

Alla som söker och ska bo i lägenheten ska vara minst 18 år gamla och som äldst ska ni vara 26 år gamla när ni söker lägenheten. Det gäller alla som ska bo lägenheten. Ni som söker kan vara kompisar, syskon, släkt eller liknade. Er ansökan kommer inte att godkännas om en eller fler av er är registrerade som gifta och/eller har barn.

Hur många kompisbolägenheter finns det?

Det finns tre kompisbolägenheter. Alla har fyra rum och kök och har plats för tre kompisar i varje lägenhet.

Är lägenheterna möblerade?

En av lägenheterna är inredda och de andra två är helt utan möbler. De kompisgäng som är först med att anmäla intresse för de här lägenheterna kommer att få välja om de vill hyra möblerat eller inte. Om de väljer att hyra omöblerat går frågan vidare till näsra kompisgäng på tur.

Vad menar ni med kompisar, hur vet ni att vi är kompisar med varandra?

Vi kommer inte att titta på vilken relation ni tre som söker har till varandra. Ni som söker kan vara kompisar, syskon, släkt eller liknade. Däremot kommer vi inte att tillåta att en gift person söker tillsammans med kompisar. Ingen av er sökande får heller ha barn vid ansökningstillfället.

Hur söker jag en kompisbolägenhet?

Intresseanmälan sker till kompisbo@telge.se – startdatum 22 juni kl. 08.00.

I anmälan ska du ange:

 • Vem som är huvudsökande, alltsp vem av er som ska stå på kontraktet. Vi behöver förnamn, efternamn, personnummer.
 • Ange dina två medsökande. Deras för- och efternamn samt personnummer.
 • Ange er nuvarande boendeform. Till exempel om ni bor i annan hyresrätt, hemma hos föräldrar, i andra hand eller likande.
 • Skicka med inkomstintyg i er ansökan som styrker att ni har inkomst. Ett inkomstintyg är ett intyg som visar på den inkomst ni har. Det kan vara till exempel en lönespecifikation eller intyg från CSN.
  Vi vill ha inkomstuppgifter från er alla tre och er sammanlagda inkomst ska täcka hyran samt levnadskostnader.
 • I ansökan ska ni också skicka med kopior av samtligas legitimationer.
Vad menar ni med inkomst?

Inkomst betyder bland annat lön, studielån, studiebidrag, försörjningsstöd och a-kassa. Inkomster ska styrkas med inkomstintyg, alltså kontoutdrag, lönespecifikationer, intyg från CSN eller likande. Det skickas tillsammans med er ansökan. Du kan läsa mer här i uthyrningspolicyn.

Hur beräknas våra inkomster?

Vi kommer att räkna samtliga sökandes inkomster för att se att dessa täcker hyran. När hyran är betald ska ett bestämt belopp finnas kvar att leva på. Beräkningen utgår från riksnormen för olika hushållsstorlekar, vilket ges ut av Socialstyrelsen och uppdateras en gång per år och är grund för beloppet som ska finnas kvar.

Tillåter ni betalningsanmärkningar?

Du får ha betalningsanmärkningarna men du får inte ha en pågående skuld hos Kronofogdemyndigheten. Din skuld ska ha varit avbetalad för minst 12 månader sedan och du får heller inte ådragit dig nya skulder.

Vad händer om en av mina kompisar vill flytta från lägenheten innan det gått fyra år?

Om en inneboende väljer att flytta ifrån lägenheten innan avtalet löpt ut får ni försöka att hitta en annan kompis. Den kompisen måste uppfylla samma krav som när ni sökte lägenheten. Det vill säga, den personen ska vara mellan 18-26 år och kunna betala hyran.

Vi kommer inte att pröva den nya kompisen, utan ni fortsätter att ansvara för att hyran inkommer i tid till oss och att ni sköter ert boende som avtalat. Om ni inte hittar en ny kompis och vill fortsätta bo kvar, går det bra förutsatt att ni fortsätter att betala hyran.

Hur länge kan vi bo i en kompislägenhet?

Avtalet gäller i fyra år. Det är ett så kallat korttidsavtal där besittningsskyddet avtalats bort via Hyresnämnden. Efter fyra år måste ni alla flytta från lägenheten. Vill ni flytta tidigare är det 3 månaders uppsägningstid som gäller.

När du flyttar in i en kompisbolägenhet får du behålla dina köpoäng i vår kö. När du vill flytta har du hunnit samla mer poäng i vår bostadskö och är välkommen att söka en annan bostad hos oss på Telge Bostäder.

Vad händer med mina köpoäng när jag får en kompisbolägenhet?

Ni kommer inte att behöva använda intjänade köpoäng när ni tilldelas ett kombisboavtal. Är ni redan anmälda i vår ordinarie bostadskö står ni kvar och fortsätter att samla köpoäng. Ett kompisboavtal påverkar alltså inte er möjlighet att senare söka ett förstahandskontrakt via den ordinarie bostadskön.

Vad händer om en av mina kompisar vill flytta från lägenheten innan det gått fyra år?

Om en inneboende väljer att flytta ifrån lägenheten innan avtalet löpt ut får ni försöka att hitta en annan kompis. Den kompisen måste uppfylla samma krav som när ni sökte lägenheten. Det vill säga, den personen ska vara mellan 18-26 år och kunna betala hyran.

Vi kommer inte att pröva den nya kompisen, utan ni fortsätter att ansvara för att hyran inkommer i tid till oss och att ni sköter ert boende som avtalat. Om ni inte hittar en ny kompis och vill fortsätta bo kvar, går det bra förutsatt att ni fortsätter att betala hyran.

Vad händer om två kompisar bestämmer sig för att flytta?

Om endast en person ämnar bo kvar i lägenheten kan det inte längre anses som en kompisbolägenhet. Lägenheten ska då sägas upp och återlämnas till Telge Bostäder. Uppsägningstid om 3 månader gäller.

Vad händer om den som står på kontraktet vill flytta från lägenheten innan det gått fyra år?

Om det är den personen som står på kontraktet som vill flytta ut tidigare kan ni ansöka om en överlåtelse av avtalet. Då kommer samma villkor att gälla. Ni kommer inte att få bo längre tid i lägenheten utan en av er tar över kontraktet och avtalet kommer att ha samma avslutsdatum.

Hur gör vi med hyresinbetalningen?

Ni ansvara själva för att hela hyresbeloppet betalas till Telge Bostäder senast på förfallodatum. Ni får själva komma överens om hur hyran ska fördelas mellan er. Om det är en av er som betalar in hela beloppet eller om ni betalar er egen del var för sig.

Om ni vill betala er egen del av hyran direkt till Telge Bostäder använder ni OCR-numret på hyresavin men ändrar beloppet. Tänk på att redan i förhand bestämma hur hyran ska betalas så att det inte uppstår missförstånd mellan er under er boendetid.

Vad är viktigt att tänka på när vi är tre personer som ska dela lägenhet med varandra?

Telge Bostäder föreslår att de inneboende kompisarna tecknar inneboendeavtal med kontraktsinnehavaren. På så sätt skyddar ni er alla från missförstånd och i ett inneboendeavtal står även hyran per månad angiven. Telge Bostäder har en mall för sådant avtal som ni kan använda er av. Kontakta oss så hör vi av oss.

Det är även bra om ni har gemensamma förhållningsregler gällande städning av gemensamhetsytor med mera så att ni från början ör överens om vad som gäller.

Ni som är inneboende bör även teckna en hemförsäkring så att ni är försäkrade om en olycka skulle ske. Det kan bli kostsamt utan en hemförsäkring.

Det står att det inte är tillåtet att någon sover i gemensamhetsutrymmena eller i vårt sovrum, vad menar ni med det? Får jag inte ha en gäst eller partner som sover över?

Självklart får du ha gäster som stannar över natten. Det vi menar är att ni inte får låta ytterligare personer flytta in och bo tillsammans permanent med er. Varken i sovrummen eller i gemensamhetsutrymmena. Tillfälliga gäster är tillåtet.

Vad menar ni med gemensamhetsutrymmen?

Gemensamhetsutrymmen är till exempel; hall, kök, badrum, vardagsrum och matplats.

Varför får man inte vara gift eller ha barn om man ansöker om en kompisbolägenhet?

Syftet med dessa lägenheter är att underlätta för unga vuxna att ta sig ut på bostadsmarknaden och kunna flytta hemifrån. Dessa lägenheter riktar sig till främst unga vuxna som fortfarande bor hemma eller i osäkra andrahandsuthyrningar.

Om jag får barn under tiden jag bor i en kompislägenhet, måste jag flytta då?

Nej, Telge Bostäder kommer inte att göra dessa kontroller under den tiden som du bor i lägenheten. Kontraktet kommer att löpa på under samma villkor.

Varför måste jag vara folkbokförd på lägenhetsadressen?

Telge Bostäder har en regel som anger att du som hyresgäst ska vara folkbokförd på din lägenhetsadress. Även folkbokföringslagen anger att du ska vara folkbokförd där du har din huvudsakliga nattvila. Att inte vara folkbokförd på den adressen där du bor kan anses brottsligt och är numer straffbart.

Jag hittar inte svaret på min fråga, hur gör jag?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-550 221 00 eller mejla till oss på uthyrningen@telge.se.

Senast ändrad: 2 februari, 2021