Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vår uthyrningspolicy

Vår målsättning är att kunna erbjuda prisvärda och attraktiva bostäder, samtidigt som vi bidrar till att skapa ett attraktivare Södertälje. Vi vill erbjuda en effektiv uthyrningsprocess med bästa möjliga service samt en rättvis och öppen tilldelning av lägenheter. Denna policy tillämpas på uthyrning av bostadslägenheter.

Telge Bostäder hanterar uthyrning av Telge Hovsjö och Telge Fastigheters bostadslägenheter. Denna uthyrningspolicy tillämpas även vid dessa uthyrningsprocesser.

Tillsammans med uthyrningspolicyn tillämpas 12 kap. jordabalken (Hyreslagen) och annan tillämplig lagstiftning vid hantering av uthyrning av lägenheter.

Söka lägenhet

Bostadskö

För att anmäla ditt intresse för lediga lägenheter måste du bli kund och ställa dig i Telge Bostäders bostadskö, vilket du gör via telge.se och Mina sidor. I bostadskön kan du ställa dig från att du är 16 år.

Köpoäng

Lägenheter tilldelas genom köpoäng. Följande beräkningsgrund gäller för köpoäng:

 • Nya kunders poäng beräknas från kötidens start.
 • Befintliga kunders poäng beräknas från kontraktsdatum i nuvarande lägenhet.
 • Vid visstidskontrakt behåller du din kötid, vilket betyder att den inte nollställs vid kontraktsdatum.

Uthyrning av nyproducerade lägenheter

Vid fördelning av nyproducerade lägenheter har Telge Bostäders ledningsgrupp rätt att besluta om att tillämpa andra tilldelningsmetoder än köpoäng.

Uthyrning av andra boendeformer

I förkommande fall hyrs lägenheter ut som andra boendeformer, och det kan förekomma i både nyproduktion och befintligt bestånd. Vid fördelning av dessa andra boendeformer har Telge Bostäders ledningsgrupp rätt att besluta om att tillämpa andra tilldelningsmetoder än köpoäng. Med begränsningen att det totala antalet lägenheter i andra boendeformer inte får överstiga 1,5 procent av det samlade lägenhetsbeståndet i de båda bolagen.

Rökfria bostäder

Telge Bostäder kan införa villkor i hyresavtalet för kunder som flyttar in i nyproducerade lägenheter, eller en fastighet som totalrenoverats, var det framgår att fastigheten och dess omgivning är rökfri.

För att bli hyresgäst

Att hyra lägenhet

För att få hyra en lägenhet hos Telge Bostäder är huvudregeln att kunden ska vara en fysisk person samt:

 • Ha fyllt 18 år och vara skriven i Sverige, vara EU medborgare, vara nordisk medborgare eller ha svenskt personnummer.
 • Inte ha någon hyresskuld till Telge Bostäder eller annan fastighetsägare.
 • Inte ha störningsanmärkningar hos Telge Bostäder eller annan fastighetsägare.
 • Om betalningsanmärkning finns ska skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten vara noll kronor under de senaste tolv månaderna.
 • Ha en hemförsäkring.

Inkomstkrav

En kunds inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. När hyran är betald ska ett bestämt belopp finnas kvar att leva på. Beräkningen utgår från riksnormen för olika hushållsstorlekar, vilket ges ut av Socialstyrelsen och uppdateras en gång per år och är grund för beloppet som ska finnas kvar.

Inkomst

När en kund blir erbjuden och har tackat ja till, eller önskar byta lägenhet, sker en ekonomisk bedömning av den sökandes inkomst genom att Telge Bostäder gör en kreditupplysning.

Med inkomst avses:

 • lön
 • pension
 • inkomst av näringsverksamhet
 • a-kassa
 • ev Södertälje kommun styrkt försörjningsstöd
 • etableringsersättning
 • föräldrapenning
 • barnbidrag
 • underhållsbidrag
 • studielån
 • studiebidrag
 • inackorderingstillägg
 • bostadsbidrag
 • inkomst av kapital eller förmögenhet 

Medboende

En medboendes inkomst får medräknas. Under förutsättning att denne skall flytta in, och tillsammans med sökande, nyttja den aktuella lägenheten som huvudsaklig bostad. Medboende skall även vara folkbokförd på den aktuella lägenhetsadressen.  

Annan bostad

Kund som redan har ett hyresavtal hos en annan hyresvärd eller äger en fastighet, ska lämna in underlag som styrker uppsägning eller planerad försäljning innan hyresavtal med Telge Bostäder tecknas.

Spärregler

Telge Bostäder kan i vissa fall tillfälligt spärra en kund från att anmäla intresse för lägenheter. Detta kan ske om kunden av olika anledningar misskött sig, inte uppfyller krav eller inte svarar på erbjudanden.

Kundkategorier med särskilda regler

Inom bostadskön finns det kundkategorier med särskilda regler gällande förmedling av lägenheter.

Det avser:

 • +65-boende
 • student-, ungdoms- och visstidsboende
 • gymnasieboende
 • kollektivboende
 • sociala kontrakt
 • lägenheter anpassade till personer med funktionsvariationer
 • särskilda blockförhyrningar beslutade av Telge Bostäders styrelse

Undantag och förtur

Förtur

Telge Bostäder har ingen förtur i bostadskön.

Näringslivsförtur

Undantag ske vid en skriftlig förfrågan från Telge AB:s koncernchef eller Södertälje kommuns stadsdirektör till Telge Bostäders vd som då kan bevilja undantag. Undantaget ska vara sett utifrån kommunens väl.

Senast ändrad: 18 mars, 2021