Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Uthyrning – vad gäller?

Våra bostäder tilldelas genom köpoäng. Det finns ingen förtur i bostadskön. Här kan du läsa om hur du ställer dig i vår bostadskö och samlar poäng. Det är alltid gratis att registerna sig och att stå i vår bostadskö.

För att få hyra en bostad behöver du uppfylla ett antal kriterier. Här finns information om vilka dessa är och vad som gäller för att hyra hos oss.

Allmänna krav för att teckna kontrakt

 • Ha fyllt 18 år, skriven i Sverige, nordisk medborgare, EU-medborgare eller ha svenskt personnummer. (Du kan dock ställa dig i vår bostadskö när du fyllt 16 år.)
 • Inte ha någon skuld till Kronofogden eller Telge Bostäder. Om betalningsanmärkning finns ska skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten vara noll kronor under de senaste tolv månaderna.
 • Vara en fysisk person och inte ha störningsanmärkningar.
 • Du som kontraktsinnehavare ska ha behov av bostaden, bo permanent och vara folkbokförd i bostaden.
 • Det är inte tillåtet att inneha flera boenden inom äktenskap eller samboskap. Vid skilsmässa ska dom från tingsrätten uppvisas.
 • Ha en inkomst som gör att du klarar den aktuella hyran.
 • Teckna en hemförsäkring.

Annan bostad

Du som redan har ett hyresavtal hos en annan hyresvärd eller äger en fastighet, ska lämna in underlag som styrker uppsägning eller planerad försäljning innan hyresavtal tecknas.

Inkomstkrav

Din inkomst ska stå i proportion till den aktuella bostadens hyresnivå. När hyran är betald ska ett bestämt belopp finnas kvar att leva på. Beräkningen utgår från riksnormen för olika hushållstorlekar som utges av Socialstyrelsen och uppdateras en gång per år och är grund för beloppet som ska finnas kvar.

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst genom en kreditupplysning. Inkomst ska finnas i minst 3 månader från kontraktsstart och kunna styrkas med skriftligt intyg.

Inkomst

När du får ett erbjudande om visning måste alla intyg vara klara för att lämnas in. Ladda upp dina intyg på Mina sidor, alternativt mejla dem till intyg@telge.se och skriv det femsiffriga lägenhetsnumret i ämnesraden.

Har du inte inkommit med dina intyg senast sista svarsdag för visningserbjudandet kommer lägenheten att erbjudas till nästa person i kön.

Med inkomst avses:

 • A-kassa.
 • Studielån och studiebidrag.
 • Försörjningsstöd från Södertälje kommun.
 • Etableringsersättning.
 • Aktivitetsstöd.
 • Föräldrapenning.
 • Underhållsbidrag.
 • Barnbidrag.
 • Bostadsbidrag.
 • Inackorderingstillägg.
 • Inkomst av näringsverksamhet.
 • Inkomst av kapital eller förmögenhet.
 • Pension.

Trångboddhet

I Södertälje är efterfrågan på bostäder mycket stor. Det gör att många tränger ihop sig och bor alldeles för trångt. Tillsammans med Södertälje kommun jobbar vi för att förhindra osunda boendeförhållanden.

För uppfyllande av miljöbalkens särskilda bestämmelser om hälsoskydd får inte fler personer bo i lägenheten än att hälsosam boendemiljö kan upprätthållas. Risk för olägenhet och ohälsa ska inte uppkomma. Antalet hyresgäster i vardera lägenhet är begränsat till maximalt två personer per sovrum. Kök och vardagsrum likställs inte med sovrum. Det är inte tillåtet att använda förråd och klädkammare som sovutrymme.

Kommunal hyresgaranti

Via Södertälje kommun är det möjligt att söka kommunal hyresgaranti. Det innebär att kommunen går i borgen för dig som hyresgäst om du har tillräckligt god ekonomi för ett eget boende, men ändå har svårt att få en hyresrätt med förstahandskontrakt.

Om du är i behov av hyragaranti från kommunen när du söker bostad hos oss behöver du ha hyresgarantiansökan godkänd innan vi kommer att kunna godkänna dig som hyresgäst. Tänk på att du behöver ha minst 4 000 köpoäng i vår bostadskö för att ha möjlighet att få en hyresgaranti av kommunen.

Hur du går till väga kan du läsa mer om på kommunens webbplats

Spärr av intresseanmälan

Telge Bostäder kan i vissa fall spärra din intresseanmälan om du av olika anledningar misskött dig, inte uppfyller våra krav eller inte svarar på erbjudanden.

 • Om du har skulder hos Kronofogden spärras din intresseanmälan ett år framåt från den senaste registrerade skulden i kreditupplysningen.
 • Om du inte svarat på tre erbjudanden inom sex månader spärras din intresseanmälan i sex månader.
 • Om du tackar ja till en lägenhet och sedan ändrar dig spärras din intresseanmälan i sex månader.
 • Om du kallats till en kontraktsskrivning och sedan ångrar dig spärras din intresseanmälan i ett år och köpoängen nollställs.

Parkeringsplatser

Här läser du läsa vad som gäller för våra parkeringsplatser.

Blanketter

Här hittar du våra blanketter.

Bostad Bums

Bostad Bums är bostäder som är tillgängliga omgående med snabb inflytt där tillträde sker samma dag som kontraktsskrivning. Bor du hos oss och söker en bostad som är Bostad Bums har du tre månaders uppsägningstid på din nuvarande bostad.

BoLotto

BoLotto är lägenheter som finns publicerade i ett dygn. Under det här dygnet kan du anmäla ditt intresse på lägenheten. När lägenheten tas bort sköter systemet automatiskt den slumpvisa dragningen bland intresseanmälningarna.

För att ha möjlighet att hyra en lägenhet ska du uppfylla våra uthyrningskrav och vara beredd att flytta in så snart lägenheten är ledig att hyra.

När du söker en lägenhet via BoLotto spelar det ingen roll hur många köpoäng du har. Bland de sökande slumpar systemet automatiskt fram de personer som får erbjudande om lägenhet. Storlekar på lägenhet, hyra och områden kan variera.

Senast ändrad: 2 februari, 2021