Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Överlåta bostaden

Du får inte automatiskt överta dina föräldrars bostad eller testamentera bort en hyresrätt. Däremot kan du få tillstånd att överlåta din lägenhet till en närstående person som du sammanbott med i minst tre år.

Med närstående avses exempelvis make, maka, sambo och barn. En förutsättning är att den person som ska överta bostaden uppfyller våra hyreskrav. Ansökan hittar du här.

Senast ändrad: 2 februari, 2021