Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Inkomstintyg

Tillsvidareanställning eller visstidsanställning

 • Lönespecifikationer tre månader tillbaka.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Arbetsgivarintyg som inte är äldre än 6 månader och innehåller:
  • Arbetstagarens namn och personnummer
  • Anställningsform
  • Anställningsdatum
  • Sysselsättningsgrad i procent (%)
  • Uppskattad månadsinkomst
  • Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och telefonnummer
  • Arbetsgivarens underskrift
  • Datum för när intyget är utfärdat

Vid visstidsanställning som slutar inom tre månader ska intyg om a-kassa bifogas.

Egen företagare

 • Senaste inlämnade deklarationen.
 • Registreringsbevis från Skatteverket (företaget ska ha varit verksamt minst ett år).
 • Aktuell balans- och resultatrapport.
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

A-kassa

 • Intyg från a-kassa där dagersättning samt antal kvarvarande dagar framgår.
 • Medlemsbevis från a-kassa där det framgår när man blivit medlem
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Studiemedel

 • Antagningsbesked från skolan.
 • Uppvisande av studieintyg för heltidsstudenter.
 • Utbetalningsplan från CSN där månadsersättning samt antal månader framgår.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Försörjningsstöd

Om du får försörjningsstöd ska du logga in på Mina sidor och därefter klicka på ”Intresseanmälan lägenhet”. Sedan klickar du ”ja” i rutan där det står försörjningsstöd. Kommunikationen sker sedan mellan Telge Bostäders uthyrning och socialtjänsten i Södertälje Kommun.

Etableringsersättning

 • Intyg från Arbetsförmedlingen där det framgår hur länge du har rätt till denna ersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Aktivitetsstöd

 • Intyg från Arbetsförmedlingen på hur länge du har rätt till denna ersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Föräldraledig

 • Intyg från Försäkringskassan på kvarvarande dagar samt dagsersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Barnbidrag

 • Inga intyg krävs.

Underhållsbidrag

 • Intyg från Försäkringskassan som visar nivå samt varaktighet.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Bostadsbidrag och bostadstillägg

 • Preliminärt beslut från Försäkringskassan där hyran för aktuell lägenhet framgår.

Pension

 • Intyg från Pensionsmyndigheten.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Sjukpension

 • Beslut på perioden samt månadsbelopp från Försäkringskassan.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Senast ändrad: 5 februari, 2021