Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hyra ut i andra hand - andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut i andra hand måste du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. I ansökan ska det framgå varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och hur länge.

Lag om uthyrning i andra hand

Efter den första oktober 2019 har reglerna för andrahandsuthyrning skärpts. Nu finns en ny lag som innebär hårdare straff om du inte följer reglerna. Tillstånd krävs från oss och du får inte ta ut mer i hyra än du själv betalar. Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd har vi rätt att säga upp ditt hyresavtal i förtid. Tar du dessutom för mycket i hyra riskerar du böter eller fängelse.

Om du vill hyra ut i andra hand krävs en god anledning, till exempel:

  • studier på annan ort
  • prova på samboförhållande
  • tillfälligt arbete på annan ort
  • längre utlandsvistelse

Du är ansvarig för bostaden även under den tid som du hyr ut den, både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser. Vi behöver därför din tillfälliga adress under den tiden du hyr ut din bostad. Befinner du dig utomlands ska du också skriva en fullmakt till någon i Sverige som du litar på.

Senast ändrad: 2 februari, 2021