Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Eget bostadsbyte

Två eller fler hyresgäster kan komma överens om att byta bostad med varandra. En ansökan, med angivande av ett tydligt och gott skäl till bytet, ska godkännas av oss innan bytet kan ske.

Ytterligare en förutsättning är att den person som ska överta bostaden uppfyller våra hyreskrav. Både interna och externa hyresgäster som önskar ansöka om bostadsbyte ska ha bott i sin bostad i minst 1 år. Extern hyresgäst ska uppvisa hyresavtal hos sin nuvarande hyresvärd.

Senast ändrad: 2 februari, 2021