Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Höstlöv

Ansökan om anstånd för lokalhyresgäster hos Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter och KB Luna

Du som har Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter eller KB Luna som hyresvärd för din lokal har möjlighet att ansöka om anstånd (senarelagd betalning) för din hyra. Det går att få senarelagd betalning med upp till sex månadshyror efter godkänd ansökan.

Efter beviljad ansökan kan du få möjlighet att få en avbetalningsplan för de hyror du fått godkänt att senarelägga betalningen för. Avbetalningsperioden kan maximalt komma att sträcka sig till april 2021.

Läs igenom informationen nedan innan du gör din ansökan.

Vad innebär min ansökan?

Inledningsvis kommer vi att bevilja senarelagd betalning av två månadshyror i två månader.

Exempel:

Du ansöker om senarelagd betalning av hyran för augusti och september. Då kommer du att behöva betala hyran för augusti den 30 september och hyran för september kommer du att behöva betala 31 oktober. Tänk på att du vid en senareläggning av betalningen kommer att behöva betala dubbla hyror dessa månader.

För dig som betalar din hyra kvartalsvis innebär din ansökan om senarelagd betalning att förfallodatumet för kvartal tre skjuts fram till 31 augusti.

Efter att du lämnat din ansökan

  • Det görs en individuell bedömning av varje ansökan. Vi kontaktar dig via mejl nästkommande vardag för att meddela vad som gäller just dig.
  • Efter beviljad ansökan kan du få möjlighet att få en avbetalningsplan.

Fyll i alla fält nedan, tryck sedan på skicka. Vi kontaktar dig så snart vi kan för att meddela om din ansökan är beviljad.

Senast ändrad: 29 juni, 2020