Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Flytta ut

Det finns ett antal praktiska saker du måste tänka på när du flyttar. Det kan gälla allt från att säga upp olika abonnemang till att flyttstäda. Här hittar du tips och råd som är bra inför flytten.

Har du fler funderingar inför flytten eller hittar du inte informationen du söker på denna sida? Tveka inte att kontakta oss på boservicekontoret.

Säga upp hyresavtalet

Uppsägningstiden är alltid tre hela kalendermånader, även vid byte till annan bostad hos oss. Uppsägningstiden räknas från slutet av innevarande månad och tre månader framåt. Du behöver säga upp ditt hyresavtal senast sista vardagen i månaden. Vi tar bara emot skriftliga och daterade uppsägningar med underskrift från innehavaren av avtalet. Här hittar du en blankett för uppsägning - som gäller för alla typer av uppsägning; bostad, garage, p-plats, förråd. Underlaget kan lämnas till vår reception på Storgatan 42, skickas till Telge Bostäder AB, Box 633, 151 27 Södertälje, via e-post eller fax, 08-550 228 58. 

Särskilda regler för dödsbon

För dödsbon gäller en kalendermånad som uppsägningstid, under förutsättning att dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. I annat fall gäller tre månaders uppsägningstid.

Ansökningsblanketter för att säga upp hyresavtal hittar du här.

Lägenhetsbesiktning

Vi bokar en besiktningstid för en avflyttningsbesiktning så snabbt som möjligt efter uppsägningen. På besiktningen kontrolleras om bostaden fått några större skador. Det gäller inte normalt slitage. Eftersom avvikelser redan finns i besiktningsprotokoll drabbas du aldrig av kostnader för någon skada som en tidigare hyresgäst har orsakat. Det är viktigt att du är med när besiktningen görs.

Om du har tillval i din lägenhet och flyttar innan du har slutbetalat tillvalet, får nästa hyresgäst betala tillägget resten av den avtalade tiden. Tillvalet hör till lägenheten och följer alltså inte hyresgästen.

Visning av din lägenhet

Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för de personer som fått erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personerna kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar. Om du inte själv har möjlighet att visa din lägenhet, kontakta oss.

Anmäl din nya adress

Det är viktigt att du anmäler din nya adress till Skatteverket innan flytten (gärna i förväg eller senast en vecka efter flytten). För att din post ska komma rätt behöver du göra en adressändring hos www.adressandring.se.

Flytta el- och telefonabonnemang

När du flyttar måste du ändra eller säga upp dina eventuella TV, telefon- och internetabonnemang. El-abonnemanget säger vi upp åt dig.

Glöm inget kvar

Glöm inte att titta en extra gång när du flyttar. Ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i bostaden. Glöm inte dina saker som du förvarar i förråd, garage eller på balkongen.

Lämna nycklar

Alla nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till motorvärmare, förråd, garage och tvättstuga. Normalt finns tre originalnycklar till varje bostad. Saknas några av nycklarna tar vi ut en avgift för det.

Nycklarna lämnas till oss senast kl.12 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Du som bor hos Telge Bostäder lämnar nycklarna på Storgatan 42, om du bor hos Telge Hovsjö lämnar du nycklarna på Gröndalsvägen 1. Du lämnar nycklarna i en nyckelpåse tillsammans med en ifylld nyckelkvittens till boservicekontoret. Du kan ladda hem nyckelkvittens här.

Flyttstädning och checklista

Var extra noggrann när du flyttstädar. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in i en ren och fräsch bostad. Om bostaden inte är ordentligt städad när du lämnar den, kommer vi att debitera dig för detta senare.

Har du inte tid eller lust att städa själv? Ta hjälp av en städfirma och utnyttja rutavdraget eller kontakta vårt boservicekontor som kan ge tips och råd.

Ta hjälp av vår checklista

Du hittar information, städtips och checklista i följande dokument:

Checklista till dig som flyttar.  

Senast ändrad: 12 december, 2018