Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vårda och renovera ditt hem

Du som vår hyresgäst ansvarar för att lägenheten vårdas på bästa sätt. Vi har därför tagit fram lite enkla tips till dig när det gäller den regelbundna skötseln som gör din vardag enklare.

Köket

Ventiler

Ventilerna måste tvättas och rengöras gärna två gånger per år. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Tilluftsventilerna är fast inställda och får inte ändras. Då kommer ventilationssystemet i obalans. När du rengör dessa kan du göra på två sätt: vrid motsols och dra ut eller dra rakt ut. Har du gamla ventiler, försök då att peta fram dammet med en ståltråd. Dammsug och torka så gott det går.

Kontrollera regelbundet att ventilerna inte är tilltäppta. Gör så här: 

 • Håll ett tunt toalettpapper över frånluftsventilen.
 • Sitter papperet kvar med hjälp av utsuget så fungerar ventilationen bra. Om inte, gör en felanmälan.

Fett i avloppet

Har du råkat hälla fett i köksavloppet? Spola med hett vatten för att förebygga stopp i avlopp och förhindra fettbeläggning i rören. Mattfett slänger du i gröna påsen. Större mängder lämnar du till Returen eller Tveta återvinningscentral.

Rengör spisen

Det är viktigt att rengöra spisen och ugnen regelbundet. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga och våttorka.

Vädra ut matos

Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Då fungerar inte köksfläkten som den ska och allt matos sprids i lägenheten. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum så hjälper du ventilationen att fungera bättre. 

Rengör köksfläkten

Minst en gång i månaden bör du rengöra fettfiltret i fläkten. Med tiden samlas matfett i filtret. Då fastnar damm i fettet och ventilationen fungerar inte som den ska. Diska det i ljummet vatten och med milt diskmedel. Har du kolfilterfläkt bör du byta kolfilter en gång per år. Kolfilter finns att köpa i större varuhus eller vitvaruaffärer.

Frosta av kyl och frys

Frosta av kylskåp och frys om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv - använd inte några vassa föremål. Samla upp smältvattnet i en balja.

Avrinningshål i kylskåpet

När det har bildats is i köldfacket i kylskåpet kan det vara dags att rengöra avrinningshålet. Det gör du t.ex. med en bomullstopps. OBS! Var försiktig med att inte tappa bomullstoppen inne i hålet.

Badrummet

Stopp i avloppet

Vid stopp i avloppsröret kan vattnet rinna undan sakta. Rensa vattenlåset genom att skruva loss underdelen och ta bort all smuts. Täck för avrinningshålet med tejp eller tummen, täck över avloppsröret med vaskrensaren. Fyll handfatet med vatten (ungefär till halva), pumpa upp och ner med vaskrensaren till smutsen proppar ut ur avloppsröret.

Går det inte, måste du anmäla felet till felanmälan på telefon 08-550 221 00 under kontorstid. 

Tänk på att aldrig använda kemiska preparat t ex lut för att rengöra avloppet. Ta bort hårrester och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho med jämna mellanrum för att undvika att avloppet täpps till.

Toaletten rinner

Du kan prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger om toaletten rinner. Fortsätter toaletten att rinna ska du ringa till felanmälan.

Rengör golvbrunnen

Det finns en golvbrunn i badrummet som bör rengöras med jämna mellanrum för att undvika stopp i avloppet eller dålig lukt.

Så här gör du:

 • Lyft gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
 • Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen.
 • Du kan försiktigt om det behövs, peta loss det som fastnat med rensspiral eller ståltråd.
 • Spola brunnen med handduschen och torka av.
 • Sätt fast gallret igen.

Ventilationsdon

Ventilationsdonet i badrummet är enkelt att rengöra. Dra rakt ut och rengör. För god ventilation krävs att tilluft och frånluft kan flöda fritt.

 

Koppla rätt i kök och badrum

Elinstallation

Maskiner i badrum ska alltid anslutas till elnätet med fast anslutning av en behörig elinstallatör. Övriga maskiner får anslutas med jordad stickpropp i jordat eluttag.

Vattenanslutning

Tvätt- och diskmaskiner ansluts direkt till en kallvattenledning av en behörig installatör. I handeln finns även olika fabrikat av kombikranar, som monteras på badkars-, tvättställs- eller disklådsblandare.

Som hyresgäst ansvarar du helt för installations- och underhållskostnader av sådana kranar och gör vid behov en service- eller felanmälan till en auktoriserad vvs-installatör.

Vid akuta fall kan vi utföra service på sådana kranar mot ersättning. Vid frågor kontakta kundservice.

Tänk på att

 • Alltid anlita behöriga installatörer.
 • Du inte får ansluta en ledning på badkars- eller disklådsblandare.
 • Kontakta oss om du behöver råd angående anslutningen.

Inkoppling av tvättmaskin – WC

Inkoppling av tvättmaskin – handfat

Inkoppling av diskmaskin

 

Övriga rum

Fönsterventiler

Stäng inte igen ventilerna i lägenheten. Ventilen öppnas genom att trycka de ”svartaknapparna” utåt. För god ventilation krävs att tilluft och frånluft kan flöda fritt.

Byta batteri i brandvarnaren

Lossa brandvarnaren ur sitt fäste genom att vrida den. Ta bort det gamla batteriet och sätt dit den nya. Glöm inte att testa brandvarnaren genom att trycka på knappen. Brandvarnaren ska pipa.

Byta blinkande lysrör

Blinkande lysrör? Då kan det vara dags att byta lysrör. Börja med att skruva bort plexiglaset. Vrid lysröret försiktigt och ta ut det. Byt ut det gamla lysröret mot den nya. Detta gör du med att föra in lysrörets piggar och vrida en kvarts varv tills det låter ”klick”. När du ändå byter lysröret passa på att byta glimtändaren (det är den som gör att lysröret tänds). Glimtändaren sitter bredvid lysröret, ta loss den genom att vrida den åt vänster. OBS! Tänk på att alltid stänga av strömmen när du byter belysning. Och ta med det gamla lysröret till affären så att du inte köper fel.

För dig med proppskåp

Har strömmen gått? Kontrollera alltid säkringarna 10A, 16A, 20A och 25A i ditt proppskåp. Vid överbelastning av elsystemet kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen brytas. Tänk på att alltid sätta i rätt säkring på rätt plats. Säkringens ”ögonfärg” ska matcha säkringsplatsens bottenplatta. Kontakta Telge Bostäder om du inte kan hitta felet.

 

Tvättstuga och gemensamma ytor

När du tvättat färdigt, torka av golv, maskiner och bänkar. Följ skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning.

Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel.  Om något går sönder, anmäl det genast till felanmälan. Och förstås - respektera de tider som är bokade av andra. Använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna.

Det finns en hel del gemensamma utrymmen och funktioner i ett bostadshus. Därför är det bra med gemensamma regler. Vi har rökförbud i alla gemensamma utrymmen, det vill säga i trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv. 

Hushållssoporna ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt de anvisningar som finns.

Grovsopor ska lämnas till Returen eller Tveta återvinningscentral.

 

Renovera och göra om

Du får renovera och göra om, så länge det inte gör att bostaden förändras i stort. Du kan måla och tapetsera själv på egen bekostnad utan tillstånd. Du kan också sätta upp kakel i kök, träpanel, lägga nytt golv, sätta in nya bänkskivor, fönsterbänkar eller annat.

För alla egna förbättringsarbeten gäller att de måste vara fackmannamässigt utförda och att färger och materialval inte får vara så extrema att det blir svårt att hyra ut lägenheten igen.

Tänk på att:

 • du får inte ändra planlösningen i lägenheten eller radhuset
 • du alltid måste anlita behörig elektriker vid elinstallationer
 • alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av en fackman
 • du får inte sätta kakel, byta golv eller borra i ytskikt i våtutrymmen

 

Behovsprövat underhåll

Vi har ett så kallat behovsprövat underhåll av våra lägenheter. Vi har gjort en överenskommelse med Hyresgästföreningen att inte ha några särskilda tidsintervaller när vi underhåller våra lägenheter. Vårt underhåll sker i stället genom en bedömning jämfört med hur andra lägenheter ser ut och att lägenheten ska motsvara normal standard.

Golvmatta/parkett

Om du tycker att golvet eller parketten behöver bytas eller slipas så vänder du dig till oss på boservicekontoret. Vi bokar ett besök hos dig för en bedömning om eventuell åtgärd.

Tapetsering

Lägenheten ska vara i behov av ett underhåll. Våra besiktningsmän gör en bedömning vid besiktningen när en hyresgäst flyttar från lägenheten.

Spis/kyl/frys

Vi har inga intervaller för att byta ut vitvaror. Det är behovet som styr. Boservicekontoret och besiktningsmannen avgör när och om något behöver bytas ut.

Senast ändrad: 17 maj, 2018