Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hyresgästenkäten 2018

Under sommaren har vi genomfört vår årliga kundundersökning för att se hur vi kan bli bättre på service och kvalité i boendet. Av totalt 5 500 enkäter besvarades över hälften och det har gett oss ett bra underlag att jobba vidare med. Svaren visar på både ris och ros och vi kommer arbeta vidare med de förslag vi fått.

Trygghet och utemiljö

Vi ser en ökad nöjdhet när det gäller trygghet. Under året har vi satsat på att förbättra belysning och både kompletterat armatur som redan finns och bytt ut befintliga till bättre varianter. Vi har ansat buskar, beskurit träd och tagit bort vegetation. Elektroniska passersystem har införts och det har upplevts som positivt. Trots att många åtgärder har gjorts visar undersökningen att det finns mer för oss att göra i utemiljön.

Innemiljö

Allmänna utrymmen inkluderat tvättstugor och källare har renoverats på ett flertal platser. I Saltskog, Ronna, Bergvik och Lina har entréerna fräschats upp, trapphusen målats och stengolven maskinrengjorts. Detta arbete har lett till en ökad nöjdhet på många ställen.

Sophantering och nedskräpning

Det finns en hel del att åtgärda när det kommer till sophantering och nedskräpning. Det är också ett prioriterat område som vi redan jobbar med. Vi har dessutom anställt en avfallssamordnare som kommer att se över lösningar på de problem som finns.

Kommunikation

Undersökningen visar att hyresgäster upplever att informationen från vårt håll inte är tillräcklig kring till exempel vilka satsningar som planeras i våra olika bostadsområden. Vi behöver förbättra oss kring det och i frågor som behöver återkoppling.

Arbetet framåt

Synpunkter om förbättringar som vi har fått och får in försöker vi att genomföra. Vissa åtgärder kommer att märkas av ganska omgående medan andra kommer att ta lite längre tid. Under hösten kommer vi att besluta om vad som ska göras först och prioritera in de åtgärderna i budgetarbetet. Nästa kundundersökning kommer att göras under maj/juni 2019. Om du har frågor kring undersökningen kan du kontakta Mats Sjöberg, telefon 08-550 227 15 eller mejl mats.sjoberg@telge.se

Tack!

Ett stort tack till alla som deltog i Telge Bostäders och Telge Hovsjös årliga kundundersökning och som hjälper oss att bli bättre.

Siffrorna nedan inom parentes visar förra årets resultat (2017). Diagrammen och dess innehåll visas tydligast med webbläsare Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome.

Trygghet Ta kunden på allvar Rent och snyggt
Lägenheten Hjälp när det behövs Allmänna utrymmen

Senast ändrad: 1 oktober, 2018