Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Is

Kom ihåg att betala din hyra i tid

Din hyra ska vara betald sista vardagen i varje kalendermånad. Du betalar alltså hyran i förskott. Till exempel, hyran för januari ska vara betald sista vardagen i december. Förfallodatum står på hyresavin.

Hyresavin skickas till dig i mitten av månaden. Om du inte får den är det är viktigt att du kontaktar oss. Det är du som hyresgäst är som ansvarig för att ta kontakt med oss om din hyresavi inte har kommit fram.

Utebliven hyresavi är ingen giltig ursäkt för försenad eller obetald hyra. Vi som hyresvärd har ingen skyldighet att kontrollera att du har fått hyresavin, det är endast en service som vi bistår dig med.

Du väljer själv på vilket sätt du betalar din hyra. Du kan gå till banken, betala via internetbank, via e-faktura eller via autogiro.

Problem med betalningen

Om du får problem med din hyresinbetalning – kontakta oss, vi kan vägleda dig. Det är viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt om du får problem med hyresinbetalningarna. Flera försenade hyror kan leda till att ditt kontrakt sägs upp i förtid och om hyresinbetalning uteblir helt riskerar du att bli vräkt.

Du kommer inte att få någon påminnelse från oss om du uteblir med betalning av hyran. Din uteblivna hyra kommer att skickas till vårt inkassobolag och extra kostnader som tillkommer kommer du tvingas att betala. Om du får ett inkassokrav är det viktigt att du kontaktar inkassobolaget inom 8 dagar oavsett om du kan betala hela skulden eller inte.

Vi kan eventuellt godkänna olika betalningsuppgörelser. En individuell bedömning om en betalningsuppgörelse ska överläggas och eventuellt beviljas. Vi tittar bland annat på hur dina tidigare inbetalningar skötts och hur du skött ditt hyresavtal för övrigt.

Om hyran fortsatt inte betalas trots inkassokrav kommer det att göras en ansökan om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och nya avgifter läggs till skulden. När betalningsföreläggandet har mottagits har du tre veckor på dig att betala hela skulden och därmed återvinna hyresrätten. Om skulden ändå inte betalas är hyresrätten förverkad och du riskerar att bli vräkt från lägenheten, oavsett om skulden betalas eller inte.

Senast ändrad: 23 september, 2019