Inkomstintyg

Det finns olika typer av inkomstintyg. Här hittar du information om vad som gäller för de intyg du behöver lämna in.

Tillsvidareanställning eller visstidsanställning
 • Lönespecifikationer 3 månader tillbaka
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
 • Arbetsgivarintyg som inte är äldre än 6 månader och innehåller:
  • Arbetstagarens namn och personnummer
  • Anställningsform
  • Anställningsdatum
  • Sysselsättningsgrad i procent (%)
  • Uppskattad månadsinkomst
  • Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och telefonnummer
  • Arbetsgivarens underskrift
  • Datum för när intyget är utfärdat
  • Vid visstidsanställning som slutar inom 3 månader ska intyg om medlemskap till a-kassa bifogas
Egen företagare
 • Senaste inlämnade deklarationen
 • Registreringsbevis från Skatteverket. Företaget ska ha varit verksamt minst 1 år.
 • Aktuell balans- och resultatrapport
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
A-kassa
 • Intyg från a-kassa där dagersättning samt antal kvarvarande dagar framgår
 • Medlemsbevis från a-kassa där det framgår när man blivit medlem
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
Studiemedel
 • Antagningsbesked från skolan
 • Uppvisande av studieintyg för heltidsstudenter
 • Utbetalningsplan från CSN där månadsersättning samt antal månader framgår
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
Försörjningsstöd

Om du får försörjningsstöd, gör så här:

 1. Logga in på Mina sidor
 2. Klicka på ”Intresseanmälan lägenhet”
 3. Klicka sedan ”ja” i rutan där det står ”försörjningsstöd”

Kommunikationen sker sedan mellan Telge Bostäders uthyrning och socialtjänsten i Södertälje kommun.

Etableringsersättning
 • Intyg från Arbetsförmedlingen där det framgår hur länge du har rätt till denna ersättning
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
Aktivitetsstöd
 • Intyg från Arbetsförmedlingen på hur länge du har rätt till denna ersättning
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
Föräldraledig
 • Intyg från Försäkringskassan på kvarvarande dagar samt dagsersättning
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
Barnbidrag

Inga intyg krävs

Underhållsbidrag
 • Intyg från Försäkringskassan som visar nivå samt varaktighet
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
Bostadsbidrag och bostadstillägg
 • Preliminärt beslut från Försäkringskassan där hyran för aktuell lägenhet framgår
Pension
 • Intyg om årlig pension från Pensionsmyndigheten, även kallat det orange kuvertet
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
Sjukpension
 • Beslut på perioden samt månadsbelopp från Försäkringskassan
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår