Inkomstintyg

Det finns olika typer av inkomstintyg. Här hittar du information om vad som gäller för de intyg du behöver lämna in.

Tillsvidareanställning eller visstidsanställning
 • Lönespecifikationer 2 månader tillbaka.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Arbetsgivarintyg som inte är äldre än 6 månader och innehåller:
  • Arbetstagarens namn och personnummer.
  • Anställningsform.
  • Anställningsdatum.
  • Sysselsättningsgrad i procent (%).
  • Uppskattad månadsinkomst.
  • Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och telefonnummer.
  • Arbetsgivarens underskrift.
  • Datum för när intyget är utfärdat.
  • Vid visstidsanställning som slutar inom 3 månader ska intyg om medlemskap till a-kassa bifogas.
Egen företagare
 • Senaste inlämnade deklarationen.
 • Registreringsbevis från Skatteverket. Företaget ska ha varit verksamt minst 1 år.
 • Aktuell balans- och resultatrapport.
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året.
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår.
A-kassa
 • Intyg från a-kassa där dagersättning samt antal kvarvarande dagar framgår.
 • Medlemsbevis från a-kassa där det framgår när man blivit medlem.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.
Studiemedel
 • Antagningsbesked från skolan.
 • Uppvisande av studieintyg för heltidsstudenter.
 • Utbetalningsplan från CSN där månadsersättning samt antal månader framgår.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.
Försörjningsstöd

Om du får försörjningsstöd, gör så här:

 1. Logga in på Mina sidor.
 2. Klicka på ”Intresseanmälan lägenhet”.
 3. Klicka sedan ”ja” i rutan där det står ”försörjningsstöd”.

Kommunikationen sker sedan mellan Telge Bostäders uthyrning och socialtjänsten i Södertälje kommun.

Etableringsersättning
 • Intyg från Arbetsförmedlingen där det framgår hur länge du har rätt till denna ersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.
Aktivitetsstöd
 • Intyg från Arbetsförmedlingen på hur länge du har rätt till denna ersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.
Föräldraledig
 • Intyg från Försäkringskassan på kvarvarande dagar samt dagsersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.
Barnbidrag

Inga intyg krävs.

Underhållsbidrag
 • Intyg från Försäkringskassan som visar nivå samt varaktighet.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.
Bostadsbidrag och bostadstillägg
 • Preliminärt beslut från Försäkringskassan där hyran för aktuell lägenhet framgår.
Pension
 • Intyg om årlig pension från Pensionsmyndigheten, även kallat det orange kuvertet.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.
Sjukpension
 • Beslut på perioden samt månadsbelopp från Försäkringskassan.
 • Kontoutdrag 2 månader tillbaka där utbetalning framgår.