Inkomstintyg

Det finns olika typer av inkomstintyg. Här hittar du information om vad som gäller för de intyg du behöver lämna in.

Tillsvidareanställning eller visstidsanställning

 • Lönespecifikationer 3 månader tillbaka
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår
 • Arbetsgivarintyg som inte är äldre än 6 månader och innehåller:
 • - Arbetstagarens namn och personnummer
 • - Anställningsform
 • - Anställningsdatum
 • - Sysselsättningsgrad i procent (%)
 • - Uppskattad månadsinkomst
 • - Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och telefonnummer
 • - Arbetsgivarens underskrift
 • - Datum för när intyget är utfärdat
 • - Vid visstidsanställning som slutar inom 3 månader ska intyg om a-kassa bifogas

Egen företagare

 • Senaste inlämnade deklarationen
 • Registreringsbevis från Skatteverket. Företaget ska ha varit verksamt minst 1 år.
 • Aktuell balans- och resultatrapport
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår

A-kassa

 • Intyg från a-kassa där dagersättning samt antal kvarvarande dagar framgår
 • Medlemsbevis från a-kassa där det framgår när man blivit medlem
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår

Studiemedel

 • Antagningsbesked från skolan
 • Uppvisande av studieintyg för heltidsstudenter
 • Utbetalningsplan från CSN där månadsersättning samt antal månader framgår
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår

Försörjningsstöd

Om du får försörjningsstöd ska du logga in på Mina sidor och därefter klicka på ”Intresseanmälan lägenhet”. Sedan klickar du ”ja” i rutan där det står "försörjningsstöd". Kommunikationen sker sedan mellan Telge Bostäders uthyrning och socialtjänsten i Södertälje kommun.

Etableringsersättning

 • Intyg från Arbetsförmedlingen där det framgår hur länge du har rätt till denna ersättning
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår

Aktivitetsstöd

 • Intyg från Arbetsförmedlingen på hur länge du har rätt till denna ersättning
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår

Föräldraledig

 • Intyg från Försäkringskassan på kvarvarande dagar samt dagsersättning
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår

Barnbidrag

 • Inga intyg krävs

Underhållsbidrag

 • Intyg från Försäkringskassan som visar nivå samt varaktighet
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår

Bostadsbidrag och bostadstillägg

 • Preliminärt beslut från Försäkringskassan där hyran för aktuell lägenhet framgår

Pension

 • Intyg från Pensionsmyndigheten
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår

Sjukpension

 • Beslut på perioden samt månadsbelopp från Försäkringskassan
 • Kontoutdrag 3 månader tillbaka där utbetalning framgår