Från bostads­sökande till inflytt - så går det till

Det finns några steg på vägen från det att du börjar leta bostad till att du kan skriva kontrakt och flytta in. Vi guidar dig till ditt nya hem.

De sex stegen till en ny bostad

Vill du söka bostad? Börja med att registrera dig som bostadssökande. Du kan ställa dig i bostadskön när du fyllt 16 år men du behöver vara minst 18 år för att söka bostad hos oss. Det är gratis att registrera sig och att stå i vår bostadskö.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt, det är avgörande för vilka bostäder du kan anmäla intresse för. Du fyller i dina uppgifter på Mina sidor.

För varje dag du står i bostadskön får du 10 poäng. Det är den person som har högst köpoäng, och uppfyller våra krav, som får möjlighet att hyra en ledig bostad.

För att stå kvar i bostadskön och behålla dina köpoäng behöver du logga in och uppdatera din intresseanmälan minst en (1) gång per år. Passa även på att uppdatera dina kontaktuppgifter.

När du flyttar in, flyttar ut eller byter bostad internt hos oss nollställs dina poäng. Men du kan registrera dig på nytt och börja om med att samla poäng därefter.

Ett hushåll får endast inneha en bostad i taget. Detta gäller oavsett hyresavtal hos oss, hos annan hyresvärd eller om du äger fastighet eller bostadsrätt.

För att kunna anmäla intresse på en bostad behöver du vara registrerad som sökande. Så här ställer du dig i vår bostadskö:

 1. Gå till Mina sidor. Registrera ditt konto, med fördel via mobilt bank-id. Det är alltid gratis att registrera sig och att stå i vår bostadskö.
 2. När du är inloggad: fyll i dina uppgifter, du skapar samtidigt en intresseanmälan för det du är intresserad av att hyra av oss.
 3. Nu är du registrerad, står i vår bostadskö och kan börja anmäla intresse för lediga bostäder.

Du kan ändra din intresseanmälan i efterhand eller lägga till en intresseanmälan på till exempel parkeringsplats eller förråd.

På Mina sidor kan du ändra dina sökkriterier och det är också här som du anmäler intresse för de bostäder som publiceras på vår hemsida.

Du kan maximalt anmäla intresse för fem bostäder samtidigt.

Vi publicerar lediga bostäder fortlöpande, så håll utkik på vår hemsida. Lediga bostäder är publicerade i två till tre dagar.

Du kan prenumerera på lediga bostäder via e-post. Du skapar din prenumeration på Mina sidor genom att klicka på din intresseanmälan och välja att prenumerera på lediga lägenheter som passar dina önskemål.

När ansökningstiden gått ut bjuder vi in ett antal sökande till visning av bostaden. Av alla som anmält intresse är det de 15 sökande med högst köpoäng som blir kallade till visning.

Tänk på att:

 • Bara tacka ja till visning av bostäder som du faktiskt är intresserad av. På så sätt lämnar du plats till andra sökande som får större chans att bli erbjudna visning.
 • Om du som söker inte kan gå på visningen kan du skicka ett ombud.
 • Förbered dina inkomstintyg och ladda upp dem på Mina sidor. Intygen behöver vara uppladdade till oss senast sista svarsdag, annars riskerar du att inte bli erbjuden kontraktet.

Om du som söker av någon anledning inte uppfyller våra kriterier kan erbjudandet om visning utebli trots att du har tillräckligt med köpoäng.

Visningen är till för att du som söker bostad ska kunna ta ställning till om det här är en bostad du är fortsatt intresserad av.

Det är viktigt att du noggrant går igenom både bostaden och besiktningsprotokollet. Bostaden tas över i befintligt skick.

Visningarna hålls av den som bor i bostaden och/eller av personal från oss. Det är bara ett visningstillfälle per bostad och visningen är endast öppen för de sökande som bjudits in.

Efter visningen måste du ta ställning till om du vill tacka ja eller nej till erbjudandet och meddela oss. Det gör du innan svarsdatumet har gått ut på Mina sidor.

Om du inte meddelar oss i tid riskerar du att inte få fler erbjudanden om visningar.

Att tacka ja till en bostad är bindande. Om du ändrar ditt svar till nej tack när vi kontaktar dig betyder det att ditt konto blir spärrat under sex månader.

Av de sökande som tackat ja till bostaden kontaktar vi den som har högst köpoäng och som har lämnat in kompletta inkomstintyg. Innan vi kan erbjuda kontrakt kontrollerar vi att den sökande uppfyller kraven, det gäller bland annat ekonomi och tidigare referenser.

Om du som söker redan bor hos oss och söker en ny bostad med högre hyra gör vi en kreditkontroll. Om den nya hyran ökar med 1 000 kronor eller mer behöver du lämna in dina inkomstintyg senast sista svarsdag.

Om du bor hos en annan hyresvärd begär vi in en bekräftelse på att du sagt upp din bostad hos den hyresvärden. Vi begär även in inkomstintyg och tar in referenser från din tidigare hyresvärd.

Om du eller medsökande äger en fastighet eller bostadsrätt begär vi att få se förmedlingsuppdrag från en fastighetsmäklare. Om bostaden redan är såld vill vi ta del av köpeavtal.

När vi har kommit fram till dig med högst köpoäng och vi ser att du uppfyller de formella kraven återstår ett sista steg innan inflytt – kontraktsskrivning.

Kontraktet kan signeras digitalt genom e-signering med bank-id. Har du inte tillgång till bank-id skrivs kontraktet på Storgatan 42 i Södertälje.

I hyreskontraktet framgår vilka rättigheter och skyldigheter du som hyresgäst och vi som hyresvärd har mot varandra.

Om du vill dra dig ur en redan bokad kontraktsskrivning kommer dina köpoäng att nollställas och ditt konto spärras under ett års tid.

Dina köpoäng nollställs vid kontraktskrivning. Men du fortsätter att samla 10 nya poäng per dag under boendetiden men kan inte använda dem förrän efter ett år.

När hyreskontraktet är påskrivet raderas bostaden från övriga sökandes intresselista.

I samband med inflytt behöver du också folkbokföra dig på adressen och teckna en hemförsäkring.

Vad är det som gäller?

Telge Bostäders regler för att få hyra en bostad grundar sig helt och hållet i vår uthyrningspolicy som beslutas av vår styrelse. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill hyra bostad av oss.

Allmänna krav för att teckna kontrakt

För att få hyra en bostad behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Du ska vara minst 18 år, skriven i Sverige, nordisk medborgare, EU-medborgare eller ha svenskt personnummer. Du kan dock ställa dig i vår bostadskö när du fyllt 16 år.
 • Du får inte ha någon skuld till Kronofogden eller till oss. Om det finns en betalningsanmärkning ska skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten vara noll kronor under de senaste tolv månaderna.
 • Du måste vara en fysisk person (alltså inte ett företag) och du får inte ha störningsanmärkningar.
 • Du som kontraktsinnehavare ska ha behov av bostaden, bo permanent i den och vara folkbokförd i bostaden.
 • Det är inte tillåtet att inneha flera boenden inom äktenskap eller samboskap. Vid skilsmässa ska du kunna uppvisa dom från tingsrätten.
 • Du ska ha en inkomst som gör att du klarar den aktuella hyran.
 • Du måste teckna en hemförsäkring.

Inkomstkrav

Din inkomst ska stå i proportion till den aktuella bostadens hyresnivå. När hyran är betald ska ett bestämt belopp finnas kvar att leva på. Beräkningen utgår från riksnormen för olika hushållstorlekar som utges av Socialstyrelsen och är grund för beloppet som ska finnas kvar.

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst genom en kreditupplysning. Inkomst ska finnas i minst tre månader från kontraktsstart och kunna styrkas med skriftligt intyg.

Inkomstintyg

När du får ett erbjudande om visning måste du ha alla intyg klara för att lämnas in. Du laddar upp dina intyg på Mina sidor.

Har du inte lämnat in dina intyg senast sista svarsdag för visningserbjudandet kommer lägenheten att erbjudas till nästa person i kön.

Inkomst innebär:

 • A-kassa
 • Studielån och studiebidrag
 • Försörjningsstöd från Södertälje kommun
 • Etableringsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Föräldrapenning
 • Underhållsbidrag
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Inackorderingstillägg
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Inkomst av kapital eller förmögenhet
 • Pension

Spärr av intresseanmälan

Telge Bostäder kan i vissa fall spärra din intresseanmälan, om du av olika anledningar misskött dig och inte uppfyller våra krav.

 • Om du har skulder hos Kronofogden spärras din intresseanmälan ett år framåt från den senaste registrerade skulden i kreditupplysningen.
 • Om du tackar ja till en lägenhet och sedan ändrar dig spärras din intresseanmälan i sex månader.
 • Om du blivit erbjuden kontraktsskrivning men ångrar dig spärras din ansökan i ett år och dina köpoäng nollställs.

Annan bostad

Om du redan har en hyresrätt via en annan hyresvärd behöver du lämna in underlag som styrker uppsägning av den bostaden. Om du äger en bostadsrätt eller en fastighet behöver du lämna in underlag som styrker planerad försäljning. Dessa underlag lämnas in till oss innan kontrakt tecknas.