Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hushållssopor

Den rest som finns kvar när du har sorterat ut allt som går att återanvända eller återvinna. Exempel: blöjor, plåster, bomullstops, dammsugarpåsar, disktrasa, tandborste, diskborste.