Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Papperspåsar med gröna prickar

Tack för att du har testat papperspåsen

Nu är testet avslutat och vi vill veta vad du upplevde som bra eller dåligt med den.

Hjälp oss svara på frågorna om papperspåse för matavfall

Enkäten består endast av fyra frågor och tar bara någon minut att besvara. Du svarar anonymt.

Senast ändrad: 14 november, 2019