Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Transport av farligt avfall

Farligt avfall som hamnar fel kan orsaka väldigt allvarliga problem för människor, djur och natur. Som företagare har du ett ansvar att se till att ditt farliga avfall tas omhand på rätt sätt. Vi hjälper dig.

Som företagare får du inte transportera ditt farliga avfall själv, om du inte har tillstånd från Länsstyrelsen. Beställ i stället hämtning av oss på Telge Återvinning så hämtar vi det med vår specialutrustade miljöbil. När du beställer hämtning lämnar du även information om vilken typ av avfall som ska hämtas, så att vi kan hantera det på ett miljöriktigt sätt.

Ny lag från 1 november 2020 innebär att återvinningscentraler
inte tar emot farligt avfall från företag

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall innebär att Returen inte längre har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag och verksamheter utan vi hänvisar istället till Tveta avfallsanläggning.

Det har sedan tidigare inte varit tillåtet för företag och verksamheter att lämna exempelvis kemikalier på Returen men från och med den 1 november 2020 går det inte lämna något farligt avfall alls.

Anledningen till detta är ett nytt lagkrav om spårbarhet av farligt avfall som bland annat innebär att företag och verksamheter måste få ett specificerat kvitto på det som lämnas in och Telge Återvinning har skyldighet som företag att rapportera in detta till Naturvårdsverkets avfallsregister. Den möjligheten finns inte på Returen men däremot på Tveta avfallsanläggning.

Vad innebär den nya lagen för mig som företagare?

Den innebär att företag inte kan lämna följande på Returen från och med 1 november 2020:

  • Elektronik, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
  • Asbest
  • Tryckimpregnerat trä och slipers
  • Kemikalier

Vad innebär den nya lagen för mig som hushållskund?

Ingenting, du kan fortsätta att lämna farligt avfall på samma sätt som tidigare. Maxmängden för spillolja är 20 liter.

Information och beställning

Senast ändrad: 11 mars, 2021