Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Transport av farligt avfall

Farligt avfall som hamnar fel kan orsaka väldigt allvarliga problem för människor, djur och natur. Som företagare har du ett ansvar att se till att ditt farliga avfall tas omhand på rätt sätt. Vi hjälper dig.

Som företagare får du inte transportera ditt farliga avfall själv, om du inte har tillstånd från Länsstyrelsen. Beställ i stället hämtning av oss på Telge Återvinning så hämtar vi det med vår specialutrustade miljöbil. När du beställer hämtning lämnar du även information om vilken typ av avfall som ska hämtas, så att vi kan hantera det på ett miljöriktigt sätt.

Information och beställning

  • Som farligt avfall räknas bland annat olja, drivmedel, lösningsmedel, färg, lack, lim, spackel, syror och baser, kvicksilver, batterier, lysrör eller annat material som har en EWC-kod, European Waste Code. EWC-koden avslutas med en asterix, *, och finns på förpackningen eller på produktens faktura.
  • Fyll i ett transportdokument för hämtning av farligt avfall.
  • Tänk på att emballagen ska vara märkta, hela och rena. Håll isär olika typer av avfall.
  • Hämtning av farligt avfall kostar 725 kr per bil och timme, exkl. moms.
  • Kontakta kundservice om du har frågor.
  • Här finns våra tillstånd.

Senast ändrad: 5 december, 2018