Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Trädgårdsavfall

Löv, fallfrukt och annat avfall från din trädgård kan du lämna på våra återvinningscentraler. Vill du bli av med det på ett enklare och smidigare sätt kan du beställa vårt trädgårdsabonnemang för villa och radhus.

Trädgårdsabonnemang

När du skaffar trädgårdsabonnemang får du ett separat sopkärl på 370 liter märkt ”trädgårdsavfall”. I den kan du slänga allt komposterbart material som inte väger för mycket; grenar, kvistar, gammal fallfrukt, ogräs och uppkrattade löv. Stora stenar, jord, grenar och annat tungt kan förstöra kärlet och går inte att kompostera.

Hur ofta tömmer vi?

Vi tömmer kärlet varannan vecka mellan april-oktober, vanligtvis vecka 16-45, totalt 15 hämtningar. Det sparar många turer till återvinningen för dig.

Årets sista tömning sker under vecka 44 för dig med jämn vecka och vecka 45 för dig med udda vecka.

Ditt trädgårdsavfall kommer till stor nytta. Den komposteras och bearbetas till Hemjord. På så sätt återförs näringsämnena från din trädgård till naturen och vi får ett riktigt lyckat kretslopp.

Information och beställning

  • Pris för trädgårdsabonnemanget hittar du i avfallstaxan.
  • Vi hämtar trädgårdsavfallet varannan vecka mellan v.16-45.
  • Klipp ner materialet så att det inte sticker upp ur kärlet. Locket ska gå att stänga helt.
  • På återvinningscentralen kan du lämna ”kompost” eller ”ris och gren”. Kompost är till exempel gräsklipp och löv. I ”ris och gren” lämnar du ris, pinnar och grenar. Prata med vår personal om du har större stubbar med mycket grus/jord på. Jord, sten och grus sorteras som krossmaterial. Tänk på att tömma dina påsar och lämna allt material löst. 
  • Kontakta kundservice om du har frågor.

Beställ ditt trädgårdsabonnemang här

Vill du bli kontaktad?

Senast ändrad: 29 maj, 2019