Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Trädgårdsavfall

Löv, kvistar och annat avfall från din trädgård kan du lämna på våra återvinningscentraler. Vill du bli av med det på ett enklare och smidigare sätt kan du beställa vårt trädgårdsabonnemang för villa och radhus.

Trädgårdsabonnemang

När du beställer trädgårdsabonnemang får du ett separat sopkärl på 370 liter märkt
”trädgårdsavfall”. I kärlet kan du slänga allt komposterbart trädgårdsavfall: grenar, kvistar, ogräs och löv. Fallfrukt förstör kärlet, så det lämnar du istället på återvinningscentralerna Tveta och Returen.

Stora stenar, stora grenar, jord och annat tungt lämnar du också på Tveta eller Returen. Detta går inte att kompostera och förstör dessutom kärlet.

Hur ofta tömmer vi?

Vi tömmer kärlet varannan vecka. Har du tömning jämna veckor startar vi vecka 16 och tömmer sista gången vecka 44. För dig med ojämna veckor blir det vecka 17-45. Det sparar många turer till återvinningen för dig.

Ditt trädgårdsavfall kommer till stor nytta. Det komposteras och bearbetas till jord. På så sätt återförs näringsämnena från din trädgård till naturen och vi får ett riktigt lyckat kretslopp.

Information och beställning

  • Pris för trädgårdsabonnemanget hittar du i avfallstaxan.
  • Vi hämtar trädgårdsavfallet varannan vecka mellan v.16-45.
  • Klipp ner materialet så att det inte sticker upp ur kärlet. Locket ska gå att stänga helt.
  • På återvinningscentralen kan du lämna ”kompost” eller ”ris och gren”. Kompost är till exempel gräsklipp och löv. I ”ris och gren” lämnar du ris, pinnar och grenar. Prata med vår personal om du har större stubbar med mycket grus/jord på. Jord, sten och grus sorteras som krossmaterial. Tänk på att tömma dina påsar och lämna allt material löst. 
  • Kontakta kundservice om du har frågor.

Beställ ditt trädgårdsabonnemang här

Vill du bli kontaktad?

Senast ändrad: 11 mars, 2020