Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Tömning av fettavskiljare

Större mängder fett i avloppet orsakar stopp och kan leda till översvämmade källare och att orenat avloppsvatten rinner ut i våra sjöar och vattendrag. Undvik problem genom att slänga ditt fett på rätt sätt.

Som privatperson kan du slänga mindre mängder matfett, frityrolja och annat fett i den gröna påsen, tillsammans med lite hushållspapper. Om du har större mängder kan du lämna det på någon av våra återvinningscentraler.

Restauranger, storkök och gatukök är exempel på verksamheter som gör av med större mängder fett. Där ska en fettavskiljare finnas installerad. För att fettavskiljaren ska fungera enligt renhållningsordningen behöver den tömmas minst en gång per kvartal eller oftare vid behov.

Information och beställning

OBS! ABVA är under omarbetning, renhållningsförordningen är det som gäller beträffande tömning av fettavskiljare. 

Senast ändrad: 26 oktober, 2020