Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vanliga frågor om Arbetsmiljöverkets regler vid slamtömning

Vilka roller har Arbetsmiljöverket, kommunerna och Telge Återvinning?

Arbetsmiljöverket är den myndighet som stiftar regler gällande arbetsmiljö och som utför tillsynen. Vi utför slamtömning på uppdrag av Södertälje och Nykvarns kommuner. Vi har ett delat ansvar att med löpande dialog och möten arbeta med förbättring, både inom arbetsmiljö- och miljöarbete

Vad gäller enligt Arbetsmiljöverket?

  • Slangdragning medför mycket hög belastning för chauffören redan vid några få meter. Tömningsplatsen ska därför vara så nära farbar väg som möjligt.
  • Slangdragning i lutande terräng medför extra tung belastning, så slangdragning i lutande terräng ska undvikas.
  • Det gjordes även mätningar av brunnslocken, och det visade sig att de kraftigt överstiger bestämmelserna. Inga lock får väga mer än 15 kilo. Alla tunga brunnslock behöver därför bytas ut.
  • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och tåla tung trafik samt ha fri sikt.

Om jag inte blivit kontaktad betyder det att jag inte behöver göra några åtgärder?

Nej, eftersom Arbetsmiljöverket gör löpande kontoroller under 2012 och 2013 kan även du behöva göra åtgärder framöver. Kartläggningen av svåra hämtställen fortsätter och de som berörs kontaktas löpande.

Om jag inte blir kontaktad och vet att jag har brister, vad gör jag då?

Du kan vänta på att bli kontaktad eller så är du välkommen att mejla dina frågor där du beskriver ditt ärende, så återkommer vi till dig.

Gäller detta bara för Södertälje och Nykvarn?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller i hela Sverige och i samtliga kommuner.

Varför kommer de här arbetsmiljökraven för slamtömning av enskilt avlopp nu, kan inte slambilschaufförerna fortsätta som de alltid gjort?

Arbetsmiljöverket har skärps sin tillsyn av slamtömning eftersom det är ett tungt jobb, mycket tyngre än de arbetsmiljöregler som finns för manuellt arbete tillåter. Allt för att skydda dem som arbetar med slamtömning från att drabbas av arbetsskador till följd av sitt tunga arbete

Senast ändrad: 5 december, 2018