Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Slamtömning

Vi erbjuder slamtömning från fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Slamtömning kan ske på olika sätt beroende på ditt behov och på system. Antingen görs slamtömningen från tank, avskiljare, eller avskiljare för wc samt bad/disk/tvätt (av.bdt.).

Bra att veta innan du beställer

För att få tömningen utförd dagen efter beställningen, behöver vi ha beställningen senast kl. 14.00 vardagen innan vi kör i ditt område. Se i "körtur för budad slamtömning" vilka dagar vi tömmer i vilka områden.

Observera att fredagar behöver vi din beställning senast kl. 13. Tänk på att om du skickar in din beställning efter dessa tider blir det en omgående tömning. Den har en högre taxa.

Körtur för budad slamtömning
VeckodagVar
Måndag Järna, Mölnbo, Vårdinge, Molstaberg, Ene
Onsdag Enhörna, Björnfoten
Torsdag Vattubrinken, Dammkärr, Tveta, Viksberg, Södertälje
Fredag Hölö, Mörkö, Skilleby

Om veckodagen infaller på en helgdag kommer vi och tömmer närmaste vardagen före eller efter helgdagen. Budade slamtömningar på midsommarafton kommer att tömmas på torsdagen innan.

Det här vill vi att du gör innan vi kommer
 • Kontrollera att din slamanläggning är markerad med vår flagga. Har du ingen flagga beställer du den kostnadsfritt hos kundservice.
 • Kontrollera att vägar är framkomliga för ett hämtningsfordon (bredd 3,5 meter, höjd 4 meter och klarar en vikt för tung trafik för 26 ton).
 • Kontrollera att vägar och gångvägar är snö- och halkfria vintertid.
 • Kontrollera att vägar och gångvägar har god sikt och framkomlighet från gräs och träd.
 • Kontrollera att slamavskiljare och slutna tankar är lätt tillgängliga för tömning.
 • Kontrollera att brunnslock är lättåtkomliga, skruvar är lossade så att de kan öppnas av en person.
 • Brunnslocket bör inte väga mer än 15 kg för att det ska kunna hanteras av en person.
 • Kontrollera att luftventiler är öppna och kopplingar åtkomliga.
 • Kontrollera att eventuell lös slang är framlagd vid tömningstillfället.
 • Tänk på att inte låta tanken bli överfull, det kan göra att du får extrakostnader.
 • Om vi inte kan genomföra slamtömningen, tar vi ut en avgift för bokörning
Beställ slamtömning

Via våra formulär kan du beställa slamtömning och schemalagd slamtömning.

Slamtömning vid helgdagar

Har du beställt en ordinarie slamtömning och den infaller på en helgdag kommer vi och tömmer närmaste vardagen.

Midsommar

På midsommarafton, kommer endast så kallade jourtömningar att göras. Den har en högre taxa.

Budade slamtömningar på midsommarafton kommer att tömmas på torsdagen innan. Ringer du och beställer en omgående tömning på torsdagen är det inte säkert att du kommer att få tömt under torsdagen. Det kan bli så att vi kommer och tömmer din tank på måndagen efter midsommar.

Jourtömning

Behöver du en slamtömning efter arbetstid eller under en helg?

Ring Foria, 070-655 50 75.

Se avfallstaxan för priser.

Råd för enklare tömning

För dig med enskilt avlopp finns det en broschyr med råd och regler för enklare tömning.

Regler vid slamtömning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller samtliga kommuner i hela Sverige och ser ut så här:

 • Slangdragning medför mycket hög belastning för chauffören redan vid några få meter. Tömningsplatsen ska därför vara så nära farbar väg som möjligt.
 • Slangdragning i lutande terräng medför extra tung belastning, så slangdragning i lutande terräng ska undvikas. 
 • Mätningar av brunnslocken har visat att de kraftigt överstiger bestämmelserna. Lock ska kunna hanteras av en person. Alla tunga lock bör därför bytas ut.
 • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och tåla tung trafik samt ha fri sikt.
Renhållningsföreskrifterna

Reglerna i Renhållningsföreskrifterna säger att avloppstank och minireningsverk med ansluten WC och avskiljare för både WC samt bad-, disk- och tvättvatten ska slamsugas minst en gång/år. Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska slamsugas minst en gång vartannat år.

Om du tidigare inte har haft regelbunden tömning kommer vi att utföra en obligatorisk tömning så att vi uppfyller kraven för regelbunden tömning. Telge Återvinning ansvarar för tömning av slamtankar i Södertälje kommun. Vi har ett avtal med kommunen som gör att det inte är tillåtet att anlita någon annan.

 • Tänk på att inte låta tanken bli överfull då det kan hända att vi inte kan utföra slamtömning.
 • Om vi inte kan utföra slamtömningen på grund av att vi inte kunnat komma åt anslutningen till din anläggning tar vi ut en avgift för bomkörning. det vill säga förgäves besök vid avtalad tid.

Senast ändrad: 25 augusti, 2020