Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Miljöbilen ersätts av rullande återvinning

Miljöbilen har ersatts av rullande återvinning, vilket innebär att du förutom farligt avfall även kan lämna grovavfall och saker till återbruk när vi kommer till olika bostadsområden. Rullande återvinning kommer till flera områden under våren

Farligt avfall är det absolut viktigaste att sortera rätt. Om det läggs i restpåsen finns stor risk för att de farliga ämnena sprids i naturen och skadar både människor och djur.

Farligt avfall kan alltid lämnas på återvinningscentralerna Returen och Tveta, personalen hjälper dig.

Exempel på farligt avfall är olja, drivmedel, lösningsmedel, färg, lack, lim, spackel, syror, baser, kvicksilver, batterier och lysrör. Använd vår sorteringsguide om du är osäker på hur du ska sortera.

Var stolt över att du tar ditt ansvar – din insats gör skillnad.

 

 

Senast ändrad: 11 mars, 2020