Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Is

Miljöbilen på väg

Farligt avfall är det absolut viktigaste att sortera rätt. Om farligt avfall slängs i soppåsen finns risk för att de farliga ämnena sprids i naturen och skadar både människor och djur.

Du som bor i Södertälje eller Nykvarns kommun kan lämna ditt farliga avfall på Returen och Tveta återvinningscentral. Du kan också lämna det till vår miljöbil som kör enligt en fast turlista.

Som miljöfarligt avfall räknas till exempel olja, drivmedel, lösningsmedel, färg, lack, lim, spackel, syror, baser, kvicksilver, batterier och lysrör. Tack för att du tar ditt ansvar och sorterar ditt avfall rätt.

Miljöbilen kör inte under vintermånaderna december-februari.

Miljöbilens turlista 2019
OmrådeDatumTidPlats
Mölnbo 1 mars, 16 aug 09.00-10.00 Återvinningsstationen,
Skolvägen 2
Hölö 3 maj, 18 okt 09.00-10.00

Återvinningsstationen, Industrivägen

Järna 1 mars, 3 maj,
16 aug, 18 okt
10.30-11.30 Bakom Coop
Nykvarn 1 mars, 3 maj,
16 aug, 18 okt
12.00-14.00

Återvinningsstationen,
Lundavägen

Enhörna 8 mars, 17 maj,
23 aug, 8 nov
09.00-10.00

Återvinningsstationen,
Ekeby hållplats

Brunnsäng 8 mars, 17 maj,
23 aug, 8 nov
10.30-11.30 Bensinstationen vid centrum
Rosenlund 8 mars, 17 maj,
23 aug, 8 nov
12.00-13.00 Återvinningsstationen, Rosenlundsvägen 25
Saltskog 15 mars, 24 maj,
30 aug, 15 nov
09.00-10.00 Återvinningsstationen, Saltskogsvägen/Stålhamravägen
Södra 15 mars, 24 maj,
30 aug, 15 nov
10.30-11.30 Återvinningsstationen,
Balticvägen 1
Pershagen 15 mars, 24 maj,
30 aug, 15 nov
12.00-13.00 Tempo, parkeringen
Mariekäll, Västergård 5 april, 28 juni,
6 sep, 22 nov
09.00-10.00 Bensinstationen
Blombacka, Bårsta, Geneta 5 april, 28 juni,
6 sep, 22 nov
10.30-11.30 Återvinningsstationen, ICA Maxi
Fornhöjden/Östertälje 5 april, 28 juni, 6 sep, 22 nov 12.00-13.00 Återvinningsstationen, Circle K

Senast ändrad: 23 oktober, 2019