Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Latrintömning

För miljöns bästa finns särskilda regler för fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Har du utedass behöver du speciella kärl och latrintömningar som du beställer av oss.

Det finns två varianter på abonnemang för kärl- och latrintömning; det permanenta och det fritidsanpassade. När du bor permanent i din fastighet tömmer vi latrinet jämna veckor, året runt.

För dig med till exempel sommarstuga erbjuder vi ett fritidsabonnemang med nio kärl som hämtas vid sex olika tillfällen enligt turlista, vanligen mellan vecka 16-39.

Information och beställning

  • Beställ din latrinhämtning veckan innan aktuell hämtningsvecka. Vi hämtar latrin i flera områden samma vecka vilket gör att vi inte kan säga vilken dag som vi kommer till dig. Ställ fram ditt kärl på måndagen kl. 7 och låt den stå tills vi har tömt.
  • Fyll i din latrinetikett och fäst den på sidan av kärlet. Locket ska vara ordentligt slutet och kärlet rengjort på utsidan.
  • Priserna för latrintömning hittar du i avfallstaxan.
  • Beställ din latrintömning här.
  • Kontakta kundservice om du har frågor.

Turlista - vilken dag kommer vi och hämtar

För att undvika onödiga transporter behöver boende i vissa områden beställa hämtning av latrinkärl. Här ser du vilken vecka vi kommer till dig och om du behöver beställa hämtning.

OmrådeHämtning veckaMåste beställa
Berga Ö 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ja
Bergsjö - Högfors 20, 24, 28, 32, 36, 38 Nej
Björnnässtrand 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ja
Dammkärr 21, 25, 29, 33, 37, 39 Nej
Ekudden/Grind 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ja
Enhörna 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ja
Farfars udde 19, 23, 27, 31, 35, 39 Nej
Finkarby 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ja
Fågelsjön 19, 23, 27, 31, 35, 39 Nej
Hammarby 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ja
Hölö - Ytter 18, 22, 26, 30, 34, 38 Ja
Kämsta 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ja
Lerhaga - Ålö 21, 25, 29, 33, 37, 39 Nej
Lina 21, 25, 29, 33, 37, 39 Ja
Malmsjön 21, 25, 29, 33, 37, 39 Nej
Molstaberg 20, 24, 28, 32, 36, 38 Nej
Mölnbo - Ytter 20, 24, 28, 32, 36, 38 Ja
Mörkö N-S 18, 22, 26, 30, 34, 38 Nej
Näset - Pershagen 21, 25, 29, 33, 37, 39 Nej
Nästäppan 20, 24, 28, 32, 36, 38 Nej
Ogan 20, 24, 28, 32, 36, 38 Ja
Rösjön 20, 24, 28, 32, 36, 38 Nej
Sandviken 19, 23, 27, 31, 35, 39 Nej
Stensättra 19, 23, 27, 31, 35, 39 Nej
Stångarö 19, 23, 27, 31, 35, 39 Nej
Svartbro 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ja
Södertälje 21, 25, 29, 33, 37, 39 Nej
Tuna 19, 23, 27, 31, 35, 39 Nej
Vackå 18, 22, 26, 30, 34, 38 Nej
Vattubrinken 21, 25, 29, 33, 37, 39 Nej
Viksberg 21, 25, 29, 33, 37, 39 Nej
Viksäter 21, 25, 29, 33, 37, 39 Nej
Österby 18, 22, 26, 30, 34, 38 Ja

Senast ändrad: 5 december, 2018