Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Har du invasiva arter på din tomt?

Jätteloka och jättebalsamin finns på EU:s lista över arter som du enligt lag är skyldig att bekämpa om de växer i din trädgård eller på din mark. Andra invasiva och seglivade arter som bör bekämpas är bland annat vresros och parkslide.

Viktigt att rensa bort

Eftersom växterna är mycket bra på att överleva och sprida sig är det viktigt att göra rätt när du rensar bort dem. Gräv bort hela växten med rot, klipp ner växten flera gånger per år under många års tid eller täck över området med markduk i flera år. Var försiktig så att frön eller växterdelar inte sprids vid hanteringen.

  • Lägg växten i en tät säck och stäng den.
  • Välkommen till återvinningscentralerna Tveta och Returen, där finns en container för invasiva arter. Släng den stängda säcken där.
  • De invasiva arterna energiåtervinns och blir fjärrvärme.

Jätteloka/Jättebjörnloka

Blommar från juli till september. Kan bli 2-4 meter hög med en meter breda blad. Producerar tusentals frön från varje blomma som kan överleva i marken i sju år innan de börjar växa. Mars/april är bästa tiden för bekämpning.

OBS! Brännskadeliknande symtom vid hudkontakt. Om du får växtsaft på huden ska du tvätta huden noga med tvål och vatten, så fort som möjligt. Sedan kan du smörja in med kylbalsam för att lindra besvären.

Jätteloka

Jättebalsamin

Blommar från juli till september. Kan bli 2,5 meter hög och växter i stora bestånd. Sprider sig med fröer över långa avstånd.

Jättebalsamin

Vresros

Den blommar hela sommaren med start under försommaren. Enklast att ta bort medan växten är liten, då det går att dra upp den med rötterna. Blir 1,5-2 meter hög.

Vresros

Parkslide

Blommar i september-oktober och sprids via rotskott flera meter från moderplantan. Rötterna kan tränga in i byggnader, dräneringar och vattenledningssystem. Utövar kemisk krigsföring mot andra växter. Extremt snabbväxande, kan växa en meter på en vecka. Blir upp till tre meter hög.

Parkslide

Mer om invasiva arter på Södertälje kommuns webbplats

Mer om främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats

Senast ändrad: 12 februari, 2021