Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Tre bruna papperspåsar med gröna prickar på. Påsen i mitten står i en hållare.

Papperspåse till matavfall är bättre för miljön

Från den 1 november kommer boende i Södertälje sortera sitt matavfall i en papperspåse i stället för en plastpåse. Bytet är ett viktigt steg i både globalt och kommunalt miljöarbete.

Enligt Sveriges miljömål ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Målet ska vara uppfyllt senast år 2023.

Matrester är en värdefull resurs

Södertälje började redan 2001 att sortera ut matrester i gröna plastpåsar. Med tiden har innehållet försämrats och idag ser vi även en stor mängd hushållssopor i påsarna – ett innehåll som inte går att göra biogas och biogödsel av.

Dessutom lämnar plastpåsen mikroplast efter sig vid tillverkningen av biogödsel, något som sedan sprids på åkrarna via biogödseln.

Papperspåsen var planerad att införas 2023, men Telge Återvinning väljer att göra det redan 1 november 2021 eftersom alla nu behöver hjälpas åt att uppfylla klimatmålen – både globalt och lokalt.

Även Nykvarns kommun är med i denna miljösatsning. Genomförandet kan dock variera något från Södertälje.

Låt matresterna jobba för klimatet

Matavfallet ska fortsätta sorteras ut som tidigare med den enda skillnaden att de istället läggs i en papperspåse som sorteras ut i Telge Återvinnings sorteringsanläggning precis som den gröna plastpåsen.

Samtliga hushåll i Södertälje får en startutrustning som består av en bunt papperspåsar tillsammans med en hållare som är tillverkad av återvunnen plast. Hållaren är viktig för att luften ska cirkulera runt påsen och hindra fukt att göra den blöt.

Du som bor i lägenhet får din startutrustning av hyresvärden. Är du småhusägare får du utrustningen ställd vid entrén/farstubron.

Papperspåsen ska bara innehålla matrester

Dina matrester blir värdefulla om du lägger dem i papperspåsen. Då omvandlas de till biogas och biogödsel – ett riktigt lyckat kretslopp.

Vad ska läggas i papperspåsen?

En enkel tumregel är att det du lägger i papperspåsen ska vara sådant som ruttnar. Det utsorterade matavfallet rötas nämligen för att kunna bli biogas och biogödsel.

Du kan därför lägga i skal och rester av grönsaker, frukt, kött, fisk och skaldjur. Pasta, potatis och ris är också utmärkt, precis som rester av bröd. Även teblad, kaffesump, kaffefilter och tepåsar.

Använder du lite hushållspapper för att rensa slasken kan det också åka med i påsen.

Vad ska inte läggas i papperspåsen?

Du ska inte lägga förpackningar, papper, tobak, plast och sådant som ska till annan återvinning. Plast förstör rötningen så att vi inte får ut biogas och biogödsel. Plasten kan dessutom hamna i jorden på jordbruk.

Kraftigt besprutade snittblommor har gifter på sig som inte heller ska ut på jordbruk. Det är därför viktigt att det bara är matrester i papperspåsen.

Så här stänger du papperspåsen

Enklast att stänga är om du inte fyller ända upp. Dra bort den vita remsan och vik ner limkanten till påsen. Innehållet är värdefullt och ska stanna kvar i påsen hela vägen till oss. Papperspåsen lägger du på samma ställe som du förut lade den gröna plastpåsen.

Har du längre intervall än två veckor på sophämtningen ska du inte använda papperspåse.

Matavfall från företag

Större mängder matavfall från till exempel restauranger och storkök ska sorteras i stora papperspåsar. Dessa töms sedan av vår specialutrustade sopbil minst en gång i veckan. Tänk på är att ta bort alla förpackningar och sortera dem separat. Mindre mängder matavfall kan sorteras som hushållsavfall i papperspåsen.

Vill du veta mer om klimatmålen?

Här finns länkar med mer information.

Senast ändrad: 17 september, 2021