Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Med anledning av coronaviruset

Information till dig som ska slänga avfall och sopor eller besöka någon av våra återvinningscentraler Tveta eller Returen.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av covid-19 som mycket hög. Uppmaningen är att ha så lite kontakt som möjligt med andra människor för att minska risken för att vi ska smitta varandra.

I en situation då smitta sprids i befolkningen är det viktigare än någonsin att avfallshantering fungerar och att vi alla hjälps åt för att hålla sophämtare och och andra som ser till att ta hand om avfall friska. 

Fulla kärl drar till sig råttor och fåglar

Det krävs bara ett kortvarigt stopp i avfallsinsamlingen innan kärlen blir överfulla, vilket innebär mer mat för skadedjuren som därmed förökar sig. Om sophämtningen försenas kan det också medföra en betydande risk för skador på natur och miljö.

Var rädd om vår personal

Som privatperson kan du hjälpa till genom att göra tre enkla saker:

 • Knyt dina soppåsar med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är lika bra alla dagar.
 • Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.
 • Begränsa antalet besök till våra återvinningscentraler och stanna alltid hemma vid symptom.

På Tveta och Returen

 • Begränsa antalet besök. Håll avstånd inne på anläggningen och låt barn vänta kvar i bilen.
 • På Tveta och Returen rör sig många människor, så vid symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att stanna hemma.
 • Under april och maj håller Returen återvinningscentral söndagsöppet för att möta upp det ökade besökstrycket.

Fler råd för minskad smittspridning

 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten noga och ofta. Använd gärna handsprit.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller uppvisar symptomen ovan.
 • Nys och hosta i pappersnäsduk eller i armvecket. Släng sedan näsduken.
 • Undvik att ta i ansikte, ögon eller mun med dina händer.
 • Håll en lagom, respektfull distans till dina medmänniskor.

Mer information

Pressmeddelande 2020-03-25 Telge Återvinning om vikten av renhållning - så kan hushållen hjälpa till

Senast ändrad: 29 april, 2021