Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Med anledning av coronaviruset

Information till dig som ska slänga avfall och sopor eller besöka någon av våra återvinningscentraler Tveta eller Returen.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av covid-19 som mycket hög. Uppmaningen är att ha så lite kontakt som möjligt med andra människor för att minska risken för att vi ska smitta varandra.

I en situation då smitta sprids i befolkningen är det viktigare än någonsin att avfallshantering fungerar och att vi alla hjälps åt för att hålla sophämtare och och andra som ser till att ta hand om avfall friska. 

Fulla kärl drar till sig råttor och fåglar

Det krävs bara ett kortvarigt stopp i avfallsinsamlingen innan kärlen blir överfulla, vilket innebär mer mat för skadedjuren som därmed förökar sig. Om sophämtningen försenas kan det också medföra en betydande risk för skador på natur och miljö.

Var rädd om vår personal

Som privatperson kan du hjälpa till genom att göra tre enkla saker:

 • Knyt dina soppåsar med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är lika bra alla dagar.
 • Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.
 • Begränsa antalet besök till våra återvinningscentraler och stanna alltid hemma vid symptom.

På Tveta och Returen

 • Begränsa antalet besök. Håll avstånd inne på anläggningen och låt barn vänta kvar i bilen.
 • På Tveta och Returen rör sig många människor, så vid symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att stanna hemma.
 • Under april och maj håller Returen återvinningscentral söndagsöppet för att möta upp det ökade besökstrycket.

Fler råd för minskad smittspridning

 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten noga och ofta. Använd gärna handsprit.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller uppvisar symptomen ovan.
 • Nys och hosta i pappersnäsduk eller i armvecket. Släng sedan näsduken.
 • Undvik att ta i ansikte, ögon eller mun med dina händer.
 • Håll en lagom, respektfull distans till dina medmänniskor.

Hur söker jag som företagare anstånd på min faktura gällande hushållsavfall/matavfall?

Från 31 maj 2021 hanterar vi fakturor enligt ordinarie rutin då Södertälje kommuns stödpaket till det lokala näringslivet upphör.

Mer information

Pressmeddelande 2020-03-25 Telge Återvinning om vikten av renhållning – så kan hushållen hjälpa till

Frågor och svar

Hur kan jag minska avfallskostnaden för min verksamhet?

Du kan minska dina sophämtningskostnader på flera sätt:

 • Du kan ändra ditt abonnemang, antingen så att vi hämtar mer sällan eller har färre kärl.
 • När du vill öka upp igen kan det ta lite tid, så var ute i god tid.
Min verksamhet måste avsluta abonnemanget, hur gör jag?
 • Om du ska avveckla din verksamhet kan du säga upp abonnemanget.
 • Normal uppsägningstid är 1 månad, men i rådande situation gör vi allt vi kan för att hjälpa dig som behöver minska dina kostnader här och nu.
 • Vi frångår våra rutiner och gör ändringar utefter dina önskemål så långt vi kan. Dock ej retroaktivt. Kontakta kundservice, så hjälper vi dig.
Jag jobbar hemma och det blir mer hushållsavfall nu – hur gör jag?

När vi jobbar och vistas hemma mer än vanligt blir det också mer avfall.

 • Sortera ut dina förpackningar mer noggrant.
 • Minimera matavfallet genom att äta rester och planera dina matinköp.
Vad ska jag göra med mitt hushållsavfall när jag är sjuk?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan du hantera ditt hushållsavfall som vanligt. Men för säkerhets skull kan du tänka på att:

 • knyta ihop påsen ordentligt
 • inte lägga lösa påsar bredvid behållaren
 • stänga kärlets lock ordentligt
Har återvinningscentralen öppet?

Ja, öppettider och adress till närmsta återvinningscentral hittar du här. Åk inte dit om du känner dig sjuk.

Senast ändrad: 3 juni, 2021