Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Container på grön bakgrundsbild med texten dags att rensa?

Hyr en container av oss

Du och ditt företag slipper att åka till Tveta och sortera. Vi ställer ut containern, hämtar den och sorterar ert avfall.

Har du mycket avfall och återkommande behov av container? Kontakta oss så besöker vi dig och återkopplar med en skräddarsydd helhetslösning för just ditt företag. En lösning som innefattar container, kärl, återrapportering, maximal miljönytta och kostnadseffektivitet.

När vi sorterar rätt sak på rätt plats händer viktiga saker. Blandat avfall sorteras utifrån material. En del återvinns och en del går till deponi. Genom att återvinna bidrar vi till att gamla produkter får nytt liv. Vi sparar också värdefull energi genom att återvinna rätt.

Så här gör du:

  • Börja med att mäta utrymmet där containern ska stå så att du vet att lastbilen kan komma fram. Ta gärna hjälp av oss så ser vi till att du får en helhetslösning som passar dig. Om containern inte kan stå på företagets markomrdåe utan till exempel måste stå på gatan så behöver du ansöka om polistillstånd. Läs mer om Södertälje kommuns regler för container på allmän plats.
  • Fyll i beställningsforumläret nedan eller kontakta vår kundservice för beställning.
  • Kontakta en säljare på kundservice för pris.

Lastväxlarcontainer

Storlek Bredd (m) Höjd (m) Längd (m)
15 m3 2,4 1,05 6
27 m3 2,4 1,8 6 (täckt/låsbar*)
30 m3 2,4 2,1 6

Liftdumpercontainer

Storlek Bredd (m) Höjd (m) Längd (m)
10 m3 1,95 1,9 3,75 (öppen/täckt)

Vippcontainer

Storlek Bredd (m) Höjd (m) Längd (m)
6 m3 2,0 1,8 3,08
8 m3 2,2 1,9 3,60

Exempel på avfall i container från företag

Blandat avfall

Exempel på blandat avfall: textil, papper, mattor, presenning, gummi, PVC, stoppade möbler, isolering, gips, betong, armerad plast, glasade fönsterbågar, markskivor, armering, plåt och glas.

Träavfall

Exempel på träavfall: trämöbler, virke, parkettgolv, fönsterbågar, dörrar, karmar och lister.

Brännbart avfall

Exempel på brännbart avfall: formvirke, pallar, träemballage, spånskivor, plywood, köksinredning, dörrar, karmar, lister, wellpapp, papper, plaströr, plastmöbler, plastleksaker, skumplastemballage, tapetspill, frigolit, täckpapp, tomma plastburkar och mindre bitar linoleummattor.

Farligt avfall

Kontakta oss om du vill lämna farligt avfall, det kräver separat hantering och dokumentation. Lägger du detta i containern debiteras du extra.

Beställ container 

Tömning eller hämtning av container

Senast ändrad: 15 juni, 2020