Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Container på grön bakgrundsbild med texten dags att rensa?

Container till gårdsstädningen

Hyr en container till bostadsrättsföreningen/föreningen av oss. Ni slipper att åka till Tveta och sortera. Vi ställer ut containern, hämtar den och sorterar ert avfall.

När vi sorterar rätt sak på rätt plats händer viktiga saker. Blandat avfall sorteras utifrån material. En del återvinns och en del går till deponi. Genom att återvinna bidrar vi till att gamla produkter får nytt liv. Vi sparar också värdefull energi genom att återvinna rätt. 

Så här gör du:

  • Börja med att mäta utrymmet där containern ska stå så att du vet att lastbilen kan komma fram. Ta gärna hjälp av oss så ser vi till att du får en helhetslösning som passar dig. Om containern inte kan stå på er tomt utan till exempel måste stå på gatan så behöver du ansöka om polistillstånd. Läs mer om Södertälje kommuns regler för container på allmän plats.
  • Fyll i beställningsforumläret nedan eller kontakta vår kundservice för beställning.
  • Kontakta en säljare på kundservice för pris.

Följande storlekar finns på container

Storlek Bredd (m) Höjd (m) Längd (m)
15 m3 2,4 1,05 6
27 m3 2,4 1,8 6 (täckt/låsbar*)
30 m3 2,4 2,1 6

*Om du behöver låna lås och nyckel av oss går det bra, men om vi inte får tillbaka alla lås eller nycklar kostar det 618 kr inkl. moms per lås och nyckel. Det går åt fem lås för en container om 27 m3.

Blandat avfall

Exempel på blandat avfall: textil, papper, mattor, presenning, gummi, PVC, stoppade möbler, isolering, gips, betong, armerad plast, glasade fönsterbågar, markskivor, armering, plåt och glas.

Träavfall

Exempel på träavfall: trämöbler, virke, parkettgolv, fönsterbågar, dörrar, karmar och lister.

Brännbart avfall

Exempel på brännbart avfall: formvirke, pallar, träemballage, spånskivor, plywood, köksinredning, dörrar, karmar, lister, wellpapp, papper, plaströr, plastmöbler, plastleksaker, skumplastemballage, tapetspill, frigolit, täckpapp, tomma plastburkar och mindre bitar linoleummattor.

Farligt avfall och elektronik

Kontakta oss om du vill lämna farligt avfall, det kräver separat hantering och
dokumentation. Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt,
cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller
brandfarligt. Till exempel: kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och
växtskyddsmedel.

Beställ container 

Tömning eller hämtning av container

Senast ändrad: 23 juni, 2020